Jerzy Gajdek

Szanowni Państwo !
Zachęcam serdecznie Państwa do przeczytania ciekawego artykułu naszego kolegi – geodety Jerzego Gajdka pt. Mój swoisty geodezyjny rachunek sumienia”. Jureczku bardzo dziękuje Ci za  Twoją ,jak tą nazwałeś ,“spowiedź życia” ; bardzo ciekawą i inspirującą historię , szczególnie dla młodych geodetów. Twój dorobek naukowy jest naprawdę imponujący. Za to należy Ci się ogromny szacunek i uznanie. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem.

Życie to utwór, który należy komponować latami, to wieczne szukanie, to zmaganie się z nieznanym

                                                               (Tadeusz Różewicz)

 

Przedstawiam kolegi publikacje:

       1. 1. Mój swoisty rachunek sumienia stworzony głównie dla moich wnucząt

      

       

     Kalendarium zdarzeń geodezyjnych_B

      

   2. Przegląd Geodezyjny 4/2021 z ciekawym wierszem w wolnym tłumaczeniu z języka rosyjskiego “Pochwała geodetów”

 

  

P Geodezyjny 4_2021_wiersz

 

3. Powojenna historia obliczania błędów średnich mierzonych punktów

 

  

P.Geodezyjny 8_2021

 

4. Wykaz publikacji

 

  

1_Wykaz publikacji J. Gajdka do 2021roku z usystematyzowaniem zagadnień

 

Serdecznie dziękuje naszemu koledze mgr inż. Jerzemu Gajdkowi za udostępnione materiały. Informuję, że zostały one opublikowane wyłącznie za jego zgodą

 

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment