Z dniem 1 września 1986r. na podstawie decyzji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz porozumienia się dyrektorów: P. mgr. Tadeusza B z Zespołu Szkół Budowlanych przy ulicy Towarnickiego w Rzeszowie oraz P. mgr. Józefa W z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie Pomaturalne Studium Geodezyjne działające w ZSB zostało przeniesione do CKU. Równocześnie w „budowlance na górce” otwarto 5-letnie Technikum Geodezyjne. Od roku szkolnego 1995/96 pięcioletnie technikum geodezyjne było częścią Centrum Kształcenia Ustawicznego a od 2004/05 – Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, oczywiście pod niezmienionym adresem –przy ul. Sucharskiego 4. W roku szkolnym 2002/03, w związku z reformą edukacyjną, pięcioletni cykl nauczania w technikum zastąpiono czteroletnim. Technikum geodezyjne stało się wtedy częścią Technikum nr 12 w ZSKU.

Kolejna reforma edukacji zmieniła sposób nauczania w ponadgimnazjalnych szkołach technicznych. Młodzież kontynuuje naukę w tzw. cyklu modułowym, co oznacza, ze po dwóch latach przystępuje do egzaminu zawodowego z geodezji ogólnej, po trzech – z geodezji inżynieryjnej, a po zakończeniu pierwszego semestru nauki w klasie czwartej czeka ją egzamin z gospodarki nieruchomościami.

Klasy geodezyjne w ZSKU od zawsze cieszyły się zainteresowaniem młodzieży podczas naboru. Najpierw byli to absolwenci ośmioletniej podstawówki, a od 2002 roku naukę podjęli tu pierwsi absolwenci gimnazjum. Choć nauka w takiej szkole wymaga dużego zaangażowania, dobrego radzenia sobie z matematyką (co dziś jest postrzegane jako wyjątkowa umiejętność) ze względu na dokładność pomiarów oraz cierpliwości, rzetelności i opanowania nadal przychodzą kolejne pokolenia młodych ludzi gotowych kształcić się w zawodzie geodety. Pierwsi absolwenci technikum w liczbie 27, którymi byli wychowankowie P. mgr Stanisławy B opuścili szkołę w 1991 roku. Rok później wśród absolwentów szkoły znalazł się Grzegorz Ż, dziś nauczyciel wychowania fizycznego w ZSKU.

Uczniowie klas geodezyjnych byli też postrzegani jako wybitni i wyróżniający się na tle całej społeczności szkolnej, najpierw CKU a później ZSKU. Wyrazem tego były ich uczestnictwo i sukcesy w kolejnych Olimpiadach Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Na podkreślenie zasługuje praca wszystkich nauczycieli przedmiotów geodezyjnych, a w szczególności P. mgr. inż. Andrzeja F, włożona w przygotowanie tych, którzy już w technikum marzą o zdobyciu indeksu na studia.

Wykaz Laureatów

Indywidualnie

2024 Gabriel Dziura XIV m. w finale etapu centralnego
2021 Tomasz Małka VIII m. w finale etapu centralnego
2020 Wojciech Kopeć VII m. w finale etapu centralnego
2019 Michał Prędki II m. w finale etapu centralnego
2018 Michał Prędki II m. w finale etapu centralnego
2017 Przemysław Chruniak I m. w finale etapu centralnego
2016 Krystian Ryczko XI m. w finale etapu centralnego
2015 Maciek Wełnic II m. w finale etapu centralnego
2015 Mateusz Golec V m. w finale etapu centralnego
2014 Maciek Wełnic VI m. w finale etapu centralnego
2013 Mateusz Bielecki I m. w finale etapu centralnego
2012 Mateusz Bielecki II m. w finale etapu centralnego
2010 Dominika Ożóg II m. w finale etapu centralnego
2010 Krzysztof Malach III m. w finale etapu centralnego
2008 Damian Rurak II m. w finale etapu centralnego
2007 Krystian Kielar III m. w finale etapu centralnego
2006 Krystian Kielar V m. w finale etapu centralnego
2005 Jarosław Bagnicki I m. w finale etapu centralnego
2004 Jarosław Bagnicki IV m. w finale etapu centralnego

Drużynowo

2024 XI m. w etapie centralnym
2021 VIII m. w etapie międzyszkolnym
2020 VI m. w etapie międzyszkolnym
2019 I m. w etapie międzyszkolnym
2018 IV m. w etapie międzyszkolnym
2017 III m. w etapie międzyszkolnym
2015 V m. w etapie centralnym
2014 VII m. w etapie centralnym
2010 I m. w etapie centralnym
2007 I m. w etapie centralnym
2004 III m. w etapie centralnym

W związku z osiągnięciami naszych uczniów w 2011 roku byliśmy organizatorami XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Choć wówczas obyło się bez spektakularnego sukcesu wydarzenie to było dla szkoły niezapomnianym przeżyciem. Liczymy ciągle na wygrane naszych uczniów, co automatycznie zapewniłoby nam przywilej gospodarzenia kolejnym olimpiadom.

Technikum geodezyjne „na górce” przeżyło również przygodę w kształceniu studentów na kierunku „geodezja i kartografia” , które realizowane było na podstawie porozumienia zawartego w dniu 15 sierpnia 1995 roku pomiędzy ówczesną Akademią Rolniczo-Techniczną w Olsztynie reprezentowaną przez Prorektora ds. studiów – prof. Wojciecha B oraz Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej prof. Lubomira B, a Zespołem Szkół Budowlanych w Rzeszowie reprezentowanym przez Dyrektora ZSB – mgr. Edwarda Ch.

Zgodnie z treścią w/w porozumienia w siedzibie Zespołu Szkół Budowlanych (później CKU) w Rzeszowie nauczyciele akademiccy Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w Olsztynie (od 1 stycznia 2015 roku Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) kształcili studentów w zakresie geodezji i kartografii o specjalności geodezja i szacowanie nieruchomości (do października 2000 roku na specjalności: gospodarka przestrzenna i szacowanie nieruchomości. W związku ze zmianą przepisów ministerialnych niniejsze Porozumienie wygasło z dniem 30 sierpnia 2006 roku.

Studia ukończyło 287 absolwentów uzyskując tytuł zawodowy inżyniera z zakresu geodezji i kartografii. O wysokim poziomie nauczania może świadczyć fakt, że w maju 2015 roku uchwałą Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek „geodezja i kartografia” jako pierwszy kierunek geodezyjny w Polsce otrzymał najwyższą ocenę jakości kształcenia – wyróżniającą, a w sierpniu tego samego roku Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa jako jedyny wydział geodezyjny otrzymał jedną z najwyższych kategorii naukowych – kategorię A.

Wspomnienia Absolwentów

Technikum geodezyjne ukończyłem w 2005 roku. Oczywistym następnym krokiem były studia na kierunku geodezyjnym. Dzięki wygranej Olimpiadzie Geodezyjnej indeks miałem już w kieszeni. Jedynym moim zmartwieniem był wybór uczelni. Zasadniczo pod uwagę brałem dwie: Politechnikę Warszawską oraz Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, którą to ostatecznie wybrałem. Zanim jednak rozpocząłem rok akademicki na trzy miesiące trafiłem do Bolesławca pod Wrocławiem, gdzie pracowałem jako pomiarowy przy budowie autostrady A18. Z sentymentem wspominam ten okres , który był dla mnie swego rodzaju przygodą. Jak na razie był to jedyny mój epizod z geodezją inżynieryjną. Przez moment nawet rozważałem studia zaoczne i kontynuację pracy. Jednak po głębszym zastanowieniu w październiku 2005 rozpocząłem studia dzienne na AGH.

Studia okazały się bardziej wymagające niż technikum i z niewielkimi problemami zaliczyłem pierwsze dwa semestry. Program technikum generalnie zamknął się w ok. 1,5 semestru. Wraz z początkiem drugiego roku, pomimo faktu, że studiowałem dziennie, postanowiłem poszukać pracy. Finalnie w listopadzie 2006 roku zacząłem dorywczo pracować 2-3 dni w tygodniu w biurze geodety biegłego sądowego. Z tym miejscem pracy związałem się na blisko 8 lat. Dzięki wyrozumiałości prowadzących zajęcia udawało mi się pogodzić pracę ze studiami. Żałuję tylko, że na pierwszym roku studiów nie zaangażowałem się, aby rozwinąć moje zainteresowania „geodezyjne” np. poprzez działalność w kole naukowym, gdyż od drugiego roku nie miałem już na to czasu. Wraz z kolejnymi latami coraz więcej czasu spędzałem w pracy. Praktycznie nie chodziłem na wykłady, a w jednym z semestrów udało mi się – poza jednymi zajęciami – „upchnąć” ćwiczenia na uczelni w jednym dniu tygodnia. Pracowałem praktycznie na pełen etat.

Pod koniec trzeciego roku podjąłem jedną z ważniejszym decyzji w moim życiu. Mianowicie postanowiłem przerwać pięcioletnie studia jednolite i robić inżyniera po 7 semestrach. Udało mi się przekonać dziekana do mojego wyboru. Wszystkie przedmioty zaliczyłem w terminie, ale niestety za mało czasu poświęcałem pisaniu pracy inżynierskiej. Zamiast się bronić w lutym – tytuł inżyniera uzyskałem dopiero we wrześniu 2009 roku. Temat mojej pracy: Kartometryczne konsekwencje zastąpienia układu współrzędnych „1965” układem „2000” był na tyle ciekawy, że w numerze 03/2010 magazynu „Geodeta” ukazał się współautorski artykuł na bazie mojej pracy oraz wyników badań mojego promotora.. Dzięki tytułowi inżyniera mogłem zacząć już zaliczać praktykę niezbędną przy ubieganiu się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji.

W grudniu 2009 roku założyłem działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług geodezyjnych. Mimo wszystko cały czas byłem związany z biurem geodety biegłego sądowego, gdzie zacząłem pracę w 2006 roku. A w ramach działalności mogłem okazjonalnie wykonywać prace pod swoim nazwiskiem. Oczywiście prace musiały być prowadzone pod nadzorem geodety uprawnionego.

Po nowym roku postanowiłem kontynuować edukację i tak w marcu 2010 roku rozpocząłem 1,5 roczne studia zaoczne na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Okazały się one łatwiejsze niż studia dzienne na AGH, więc kolejne semestry zaliczałem bezproblemowo. Pomimo tego kolejny raz zaliczyłem opóźnienie w obronie pracy dyplomowej, tym razem magisterskiej. Pracę pt. Badanie synchronizacji danych w zakresie przedmiotowym pomiędzy Ewidencją Gruntów i Budynków, a Księgami Wieczystymi na przykładzie obrębu Batowice ostatecznie obroniłem w listopadzie 2012 roku. Tak jak w przypadku pracy inżynierskiej okazała się ona dobrym materiałem na publikację.

Nazywam się Sławek W i ukończyłem nasze technikum geodezyjne w 2010r. W technikum uzyskałem ogromną wiedzę i doświadczenie, co od razu po szkole zaowocowało pracą w OPGK S.A. Pracowałem tam całe wakacje a następnie wyruszyłem na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, kierunek geodezja i kartografia, specjalizacja: geodezja rolna i wycena nieruchomości. Dzięki technikum miałem ogromną przewagę w przedmiotach geodezyjnych nad innymi studentami, dlatego przez pierwsze lata miałem dużo więcej wolnego czasu. Poświęciłem go na sport, koła naukowe i działalność pozauczelnianą a dodatkowo pracowałem w geodezji. Dopiero w późniejszym okresie pojawiły się trudniejsze i nowe zagadnienia, nad którymi musiałem się bardziej skupić. Największą trudność sprawił mi rachunek wyrównawczy z prof. dr hab. inż. Edwardem Nowakiem z Politechniki Warszawskiej. Z resztą przedmiotów nie miałem większych problemów. Moja uczelnia ma bardzo rozbudowany system stypendialny. Studia ukończyłem w 2015r. z tytułem inżyniera, niestety nie ma jeszcze II stopnia na tej uczelni, więc chcąc uzyskać tytuł magistra trzeba wyruszyć do innego miasta. Uniwersytet Przyrodniczy ma podpisane porozumienia np. z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie co znacznie ułatwia dalszą edukację.

Myślę, że warto studiować geodezję.

Nazywam się Wojtek Ł – rocznik 93’ i jestem absolwentem rzeszowskiego technikum geodezyjnego z 2013 roku. Aktualnie mieszkam, pracuję i studiuję w Nowym Jorku. Naukę w ZSKU rozpocząłem we wrześniu 2009 roku. O geodezji nie wiedziałem nic, ale z tygodnia na tydzień odkrywaliśmy nowe oblicza geodezji. Dopiero w trzeciej klasie zacząłem traktować swój wybór poważnie. W czerwcu 2013, po 4 latach ciężkiej, mozolnej i owocnej nauki, pełnej wzlotów i upadków ukończyłem szkołę z tytułem technika geodety. W październiku tego samego roku rozpocząłem studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie na kierunku geodezja. Żyłem jak każdy inny student z dnia na dzień i nawet nie myślałem, że znajdę się tutaj, gdzie jestem teraz. Pewnego dnia, przy okazji jakiegoś spotkania, poznałem Alexa i to właśnie od niego zaczęła się moja przygoda z geodezją na najwyższym poziomie. Zaproponował mi wyjazd do USA i pracę w firmie geodezyjnej, prowadzonej przez jego znajomego. Długo się nie zastanawiałem i dwa tygodnie później już rozmawiałem z chłopakami z Nowego Jorku. Końcem marca 2014 roku miałem wszystkie dokumenty i 20 maja wylądowałem na lotnisku O’Hare w Chicago .Współpracę z firmą Perfect Point rozpocząłem końcem czerwca. Firma ta używa sprzętu elektronicznego najwyższej jakości, wymienianego co dwa lata. Nauka jego obsługi nie zajęła mi wiele czasu. Pracujemy na terenie całego stanu Nowy Jork, dzięki czemu poznaję miasto z każdej strony. Oczywiście największe, najprzyjemniejsze i najbardziej prestiżowe projekty prowadzimy na Manhattanie, co nie oznacza, że na Brooklynie, Queensie czy Staten Island nie buduje sie wysoko. Z wykonywanego zawodu jestem dumny. Jest on naprawdę prestiżowy, chociaż czasem trzeba się pobrudzić i nie każdy się do tego nadaje. A naszym celem jest udowodnienie najwyższej jakości pomiarów w stanie Nowy Jork.

Nazywam się Mateusz B. Technikum geodezyjne ukończyłem w 2013 roku z dwoma tytułami laureata I i II miejsca Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Obecnie studiuję na na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Do technikum geodezyjnego w Rzeszowie trafiłem całkowicie przypadkowo i miałem ogromne szczęście, gdyż od tamtego momentu geodezja stała się moją zawodową pasją, nową przygodą i nowym etapem w życiu, dzięki któremu mogłem wzbogacić się o masę doświadczeń. Czas nauki w technikum pozwolił mi dostrzec, że każda ciężka praca włożona w określony cel przynosi skutki, czego dowodem są uzyskane osiągnięcia i możliwość studiowania na najlepszej uczelni technicznej w kraju, jaką jest Politechnika Warszawska.

Większość absolwentów i zarazem laureatów Olimpiady Geodezyjnej i Kartograficznej podjęła studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Idąc w pewnym sensie na przekór i mając w kieszeni ciężko wywalczony „indeks” wybrałem studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Czas studiowania na tej uczelni skutkuje niejedną nieprzespaną nocą i potrzebą ogromu samodyscypliny, by móc osiągnąć sukces. Jednak satysfakcja jest ogromna. Przez pierwsze dwa semestry moje wszystkie siły skupiałem na analizie matematycznej, która jest najtrudniejszym przedmiotem do zaliczenia w toku tych studiów. Niezliczona ilość rozwiązanych całek, równań różniczkowych i rozwinięć w szeregi spowodowała, że znalazłem się wśród 40% szczęśliwców, którzy do tej pory mają ten przedmiot zaliczony. Pierwsze dwa semestry to moja przerwa od geodezji i skupienie się na przedmiotach ogólnych. Dopiero w następnym roku akademickim j zacząłem się rozwijać w kierunku geodezji wśród bardzo ciekawych wykładowców takich jak: prof. dr hab. inż. Janusz Walo prowadzący przedmiot geodezja wyższa i geodezja satelitarna, dr hab inż. Waldemar Izdebski prowadzący przedmiot informatyka geodezyjna, czy prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, który jest obecnie pionierem fotogrametrii cyfrowej w Polsce.

Serdecznie zapraszam do studiowania na Politechnice Warszawskiej. Jest to uczelnia z olbrzymimi możliwościami i wieloma kierunkami rozwoju zawodowego. Wymaga dużego nakładu pracy własnej i wkładu finansowego, gdyż utrzymanie w Warszawie nie jest tanie, jednak satysfakcja ukończenia najlepszej uczelni technicznej w kraju, wymaga pewnych poświęceń, lecz mogę zagwarantować, że studiowanie tutaj przynosi 100% satysfakcji każdego dnia [z wyjątkiem trudnych chwil, w których ma się dość studiowania]. Zdobyte wykształcenie jest tym, co nas kształtuje i tym, co zostaje w nas na całe życie, co pozwoli nam za 50 lat powiedzieć, że nie zmarnowaliśmy własnych talentów i możliwości. Niestety, obecne czasy powodują chęć łatwego zarobku i przejście drogą prowadzącą przez „życiowe skróty”. Młodzi ludzie zapominają o tym, co znaczy satysfakcja, ambicja i dążenie do celów, które z czasem potrafią zmienić się w marzenia. Moim marzeniem zawodowym jest powrót na nasze Podkarpacie i założenie własnej firmy zajmującej się fotogrametrią i teledetekcją, by móc stać się inicjatorem nowych metod opracowania pomiarów fotogrametrycznych.

Na koniec pragnę ponownie podziękować Panu Andrzejowi Fludzie i Panu Jerzemu Moskalowi za nieocenione wsparcie i przekonanie, iż wiara w siebie jest tym, co daje człowiekowi ogromną siłę. Serdecznie pozdrawiam moją wychowawczynię Panią Marię Józefczyk oraz grono pedagogiczne Technikum nr 12 w Rzeszowie. Z okazji kolejnej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej pragnę życzyć młodszym kolegom i koleżankom samych sukcesów.

Technikum geodezyjne w szkole, która nazywała się wówczas Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ukończyłem w 2002 roku. W tym samym roku rozpocząłem studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku geodezja i kartografia.

Po trzech latach studiów, zgodnie z własnymi zainteresowaniami, wybrałem specjalność: geodezja inżynieryjno- przemysłowa. W roku 2007 obroniłem pracę dyplomową „Wyznaczanie przemieszczeń wybranych mostów w Krakowie” i tym samym uzyskałem tytuł magistra inżyniera.

Po skończeniu studiów wróciłem w rodzinne strony i rozpocząłem pracę w firmie GEOBIT w Łańcucie. Od roku 2011 posiadam uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu pierwszego: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.

W roku 2013 w Rzeszowie założyłem własną firmę świadczącą usługi geodezyjne: GIP Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa.

Kadra Pedagogiczna

Szkoła to nie tylko uczniowie, ale również oddana kadra pedagogiczna. Jest to kadra kierownicza, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, wychowawcy internatu i pracownicy socjalni stołówki szkolnej. Ich wykaz znajduje się poniżej:

Dyrektorzy Szkoły

 • mgr Józef W /1982 – 2009/
 • mgr Edward CH /1990 – 2009/
 • mgr Robert B /2009-2014/
 • mgr Bogdan R /2014-2020/
 • mgr Magdalena B /2020-2021/
 • mgr Robert B /2021-nadal/

Zastępcy Dyrektora ds. Pedagogicznych

Szkoły młodzieżowe (dzienne):

 • mgr Halina B /1977 – 1990/
 • mgr Wojciech W /1981 – 1987/
 • mgr Edward CH /1987 – 1989/
 • mgr inż. Teresa I /1990 – 2006/
 • mgr Henryk C /1990 – 2007/
 • mgr Zbigniew P /2004 – 2008/
 • mgr Bożena R /2005 – 2007/
 • inż. Teresa M /2006 – 2009/
 • mgr inż. Maciej DZ /2007 – 2015/
 • mgr inż. Dorota S /2009 – 2015/
 • mgr Grzegorz K /2015 – 2019/
 • mgr Magdalena B /2019-2020/
 • mgr Edyta M Cz /2020-2021/
 • mgr Beata B B /2021-nadal/

Szkoły wieczorowe:

 • mgr Grzegorz K /2009 – 2019/

Szkoły zaoczne:

 • mgr inż. Dorota S /2014 – nadal/

Grono Pedagogiczne

mgr inż. Maciej Dz, mgr Andrzej Ł, mgr Anna Ł, mgr Artur Ł, mgr Dorota J– O, mgr Edyta M – Cz, mgr Edyta P, mgr Elżbieta R, mgr inż. Elżbieta Sz, mgr Grzegorz Ż, mgr Halina K, mgr Halina M, mgr Janusz G, mgr Józef W, mgr Katarzyna S, mgr Krystyna Cz, mgr Maria P, mgr Magdalena B, mgr Magdalena S,mgr Małgorzata S, mgr Maria H, mgr Maria J, mgr Piotr K, mgr Piotr K, mgr Renata Sz, mgr Robert Sz, mgr Stanisław Z, mgr Stanisława B, mgr Sylwia K, mgr Waldemar S, mgr Alicja S, Wanda K, mgr Władysława S, mgr Zofia W.

Kierownicy Internatu

 • mgr inż. Andrzej K /1979 – 1987/
 • mgr Urszula T /1987 – 1990/
 • mgr Edward S /1991- 2002/
 • mgr Barbara CH /2002 – nadal/

Kierownicy Stołówki

 • Teresa G /1974 – 2004/
 • Joanna B (specjalista d/s żywienia i żywności) / 2004 – nadal/

Nauczyciele geodeci, którzy pracowali lub nadal pracują w Technikum Geodezyjnym w ZSKU w Rzeszowie

 • mgr inż. Jerzy MOSKAL / 1986-nadal /moderator strony/ e-mail: [email protected]
 • mgr inż. Edward D / 1986-1991/
 • mgr inż. Mieczysław K / 1986-1991/
 • mgr inż. Wiesław P / 1986-1999/
 • mgr inż. Andrzej K / 1987-1988/
 • mgr inż. Zygmunt K / 1988- 1991/
 • mgr inż. Dorota K / 1991- 1993/
 • mgr inż. Józef Ż / 1989- 1991/
 • inż. Maria D / 1989- 1991/
 • inż. Teresa M / 1988-2009/
 • mgr inż. Andrzej F / 1990-nadal/
 • mgr inż. Edward K / 1990-2001/
 • mgr inż. Jerzy G / 1990-2023/
 • mgr inż. Andrzej P / 2000-2019/
 • mgr inż. Monika W /2019-2020/
 • mgr inż. Tomasz B /2019-2020, 2022 – nadal/
 • mgr inż. Łukasz M /2020-2021/
 • mgr inż. Karolina M /2022- nadal/

Historię opracowała: mgr Marysia J

Listy absolwentów Technikum Geodezyjnego w Rzeszowie (publikacja – za ich osobistą pisemną zgodą).

2023/2024

1052. Cisek Aneta – brak zgody
1053. Dołega Izabela – [email protected], tel.530349629
1054. Fedor Edyta – [email protected] ,tel.784332323
1055. Kostka Dominik – [email protected], tel.665059590
1056. Lutecki Kamil- [email protected], tel.575825669
1057. Migocz Maciej- [email protected], tel.735917513
1058. Nizioł Kacper –migoczmmaciek@o2.pl, tel.884217630
1059. Rak Kacper – kacper27222@gmail.com, tel.535258476
1060. Robak Adrian -brak zgody
1061. Ruszel Michał – [email protected], tel.530935223
1062. Sarna Adrian- [email protected], tel.661636148
1063. Skóra Szymon- [email protected], tel.5324882171063.
1064. Stachowicz Mateusz- [email protected], tel.533739791

Miło mi poinformować Państwa, że do 13 styczniaia 2024r nasze Technikum Geodezyjne ukończyło 1064 absolwentów.

2022/2023

1046. Barańska Patrycja – [email protected]
1047. Cisek Wioletta – [email protected]
1048. Drąg Dominik – [email protected]
1049. Podsiadło Konrad – [email protected]
1050. Stec Mikołaj – [email protected]
1051. Wilczak Kamil – [email protected]

Miło mi poinformować Państwa, że do 13 styczniaia 2023r nasze Technikum Geodezyjne ukończyło 1051 absolwentów.

2021/2022

1032. Bajda Eliza – brak zgody
1033. Bełz Aleksandra – brak zgody
1034. Grzesiak Katarzyna [email protected] tel.787724876
1035. Kida Kamila – brak zgody
1036. Kida Michał – brak zgody
1037. Kogutek Dominik [email protected] tel. 604861162
1038. Kościółek Natalia – brak zgody
1039. Krauz Dawid [email protected] tel.534057345
1040. Marszałek Wiktor – brak zgody
1041. Ochyra Sylwia [email protected] tel.785357973
1042. Petranik Aleksandra – brak zgody
1043. Prucnal Patryk  [email protected] tel.729993403
1044. Wróbel Bernardetta [email protected] tel.794423538
1045. Ziaja Dorota – brak zgody
Miło mi poinformować Państwa, że do 13 styczniaia 2022r nasze Technikum Geodezyjne ukończyło 1045 absolwentów.

2020/2021

1021. Chmielowski Krystian [email protected]  tel. 570100043
1022. Domański Kacper – brak zgody
1023. Drzał Martyna – brak zgody
1024. Konieczny Aleksandra  [email protected]  tel. 883485193
1025. Konopka Aleksandra [email protected]  tel. 737506859
1026. Małka Tomasz  [email protected]  tel. 669644288
1027. Pastuła Patrick  [email protected]  tel. 792238000
1028. Piechota Sebastian  [email protected]  tel. 794449677
1029. Pyra Wiktoria  [email protected]  tel. 531440032
1030. Surowiec Paweł   [email protected]  tel. 572036085
1031. Szydełko Dominik  [email protected]  tel. 790600573

Miło mi poinformować Państwa, że do 13 styczniaia 2021r nasze Technikum Geodezyjne ukończyło 1031 absolwentów.

2019/2020

1006. Borys Dominik Jan – [email protected]
1007. Burzyńska Karolina Maria – [email protected] tel. 699448154
1008. Gurak Szymon Piotr  [email protected]
1009. Kaszycka Julia Klaudia  [email protected]
1010. Kopeć Wojciech Piotr –  [email protected] 733514900
1011. Kruczek Mariola Anna – [email protected]
1012. Kwaśniak Kacper  [email protected]
1013. Magryś Maciej Dawid –  [email protected]
1014. Mańkowska Anna Maria – [email protected]
1015. Niedbała Jakub Mikołaj  [email protected]
1016. Ruszała  Karol –  [email protected]
1017. Szwed Kinga – [email protected]
1018. Wilczak Jakub Stanisław – [email protected]
1019. Wnuk Karolina Anna – [email protected]
1020. Zajdel Szymon Sebastian[email protected]

Miło mi poinformować Państwa, że do 13 styczniaia 2020r nasze Technikum Geodezyjne ukończyło 1020 absolwentów.

 

2018/2019

984.   Barczak Daniel Kacper[email protected]
985.   Boroń Magdalena Maria[email protected]
986.   Czarnik Izabela[email protected]
987.    Dobrzańska Anna[email protected]
988.   Jacek Gabriela[email protected]
989.   Jasińska Sabina[email protected]
990.   Kaplita Mariola Magdalena[email protected]
991.   Kasiak Aneta Anna[email protected] tel.600143875
992.   Kołodziej Patryk Paweł – [email protected]
993.   Meńko Monika[email protected]
994.   Mikuła Julia – brak zgody
995.   Olszańska Sylwia Ewa[email protected]
996.   Panek Gabriela Danuta[email protected] tel.517492458
997.   Prędki Michał[email protected]
998.   Rypyść Anna Wiktoria[email protected]
999.   Sawicka Katarzyna Aleksandra[email protected]
1000.  Sieradzki Szymon Stanisław[email protected]
1001.  Skalski Daniel[email protected] tel.730875657
1002.  Sowa Magdalena Angelika – [email protected]
1003.  Stec Anna[email protected]
1004.  Świerk Joanna Gabriela – [email protected]
1005.  Ustrzyński Kamil Józef[email protected]

2017/2018

966.  Karolina Al
967.  Patryk B
968.  Adrian B
969.  Sylwia D
970.  Karolina D
971.  Michał J
972.  Jakub K
973.  Marlena K
974.  Hubert K
975.  Justyna L
976. Paula M
977.  Katarzyna P
978.  Kamil P
979.  Eryk S
980. Elżbieta Sz
981.  Damian T
982.  Agata T
983.  Rafał W

Do końca lutego 2018r nasze Technikum Geodezyjne ukończyło 983 absolwentów.

2016/2017

949.  Wiktor B
950.  Monika B
951.  Dominika B
952. Przemysław Ch
953.  Dominik H
954.  Paweł J
955. Jakub K
956. Izabela K
957.  Damian K
958.  Kamil M
959.  Elżbieta M
960.  Kamil O
961.  Mateusz R
962.  Izabela S
963.  Jakub S
964.  Szymon Ś
965. Tomasz W

Do końca stycznia 2017r nasze Technikum Geodezyjne ukończyło 965 absolwentów.

2015/2016

ukończyło 24 absolwentów (brak zgody na publikację danych osobowych)

Do kwietnia 2016r naszą szkołę w ciągu 30 lat ukończyło 948 absolwentów.

2014/2015

889.  Karolina B
890.  Natalia B
892.  Grzegorz C
893.  Kinga D
894.  Jakub Dz
895.  Łukasz F
896.  Tomasz G
897.  Martyna G
898. Mateusz G
899.  Anna G
900.  Mateusz J
901.  Kamil K
902.  Karol K
903.  Karol K
904.  Małgorzata M
905.  Ewa K
906. Tomasz L
907.  Łukasz M
908.  Krzysztof M
909.  Maciej O
910. Magdalena P
911. Kamil P
912.  Alicja P
913.  Andżelina P
914.  Marcin S
915.  Paweł Sz
916.  Przemysław Sz
917.  Bartłomiej Sz
918.  Gabriela T
919.  Karol T
920.  Monika W
921.  Maciej W
922.  Justyna Z
923.  Dawid Z
924.  Konrad Ż

2013/2014

865. Mateusz B
866.  Łukasz B
867. Patryk C
868.  Jacek Cz
869.  Bartłomiej Cz
870.  Katarzyna D
871.  Bartosz D
872.  Piotr J
873.  Kacper K
874.  Sebastian K
875.  Karolina K
876.  Damian K
877.  Michał L
878.  Paweł M
879. Dominik D
880.  Gabriela P
881.  Anna R
882.  Bartosz Rz
883.  Karina S
885.  Wiktoria W
886. C Paulina – W-K
887. Paweł W
888.  Przemysław Z