Gajdek Jerzy“Spostrzeżenia praktyka, byłego nauczyciela naszego Technikum i Politechniki Rzeszowskiej”

 

Plac budowy budynku “V” Politechniki Rzeszowskiej
Plac budowy budynku “V” Politechniki Rzeszowskiej
Obóz GLOBU-u w Bezmiechowej

 

 

 

 

Przedstawiam kolegi publikacje:

 

  

WSPOMNIENIA_uzupełnienie w końcówce 19 XI 2023 roku

 

  

1-Wykaz publikacji J. Gajdka do VI 2023 roku z usystematyzowaniem zagadnień

 

  

Naukowe Koło Geodetów GLOB 2004-2012

P.S.
Serdecznie dziękuje naszemu koledze mgr inż. Jerzemu Gajdkowi za udostępnione materiały. Informuję, że zostały one opublikowane wyłącznie za jego zgodą
Jerzy Moskal

Szanowni Państwo, chciałbym przybliżyć sylwetki kilku geodetów, którzy zasługują na ogromne wyróżnienie za ich: pasje, zaangażowanie,  trud , poświęcenie i publikacje naukowe. Stworzyłem w moim Muzeum Geodezyjno-Kartograficznym kącik geodezyjny, który nazwałem „Geodeci z pasją”. Umieściłem tam na razie informacje o trzech bardzo zasłużonych geodetach. Oto oni:
1) Ojciec i syn – Leopold Kleofas Paszkowski  i Zenon Paszkowski.

  

Geodeci z pasją – Paszkowscy

Pierwszy z nich był mierniczym przysięgłym, pracującym od 1910 do 1939 roku w Łucku na Kresach Wschodnich Polski.
Jego syn – inż. Zenon Paszkowski to absolwent Gimnazjum Mierniczego, a później Liceum Geodezyjnego w Jarosławiu, znakomity fachowiec, absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii, ofiarodawca cennych, rodzinnych zbiorów dla powstałego w 2016 roku Muzeum Geodezji, Fotogrametrii i Kartografii w Rzeszowie. Wśród przekazanych przez Pana inż. Zenona Paszkowskiego przedmiotów są bezcenne mapy i instrumenty pomiarowe, szczególnie ważne dla młodych adeptów geodezji
– przedmioty świadczące o zmianach w sposobie pomiarów

 1. https://tg.zsku-rzeszow.edu.pl/cenne-mapy-i-przedmioty-miernicze-w-muzeum-geodezji-w-rzeszowie/
 2. https://tg.zsku-rzeszow.edu.pl/aktualnosci/page/20/

Bardzo serdecznie dziękuje synowi Zenonowi Paszkowskiemu za cenne dokumenty, wspaniałe stare instrumenty przekazane po ojcu dla naszego muzeum.

 

 

2)      Śp. Mieczysław Sobol – tarnowianin, uczestnik Powstania Warszawskiego, niesamowicie zasłużony dla Tarnowa, przez ponad pół wieku był biegłym geodetą sądowym, wielkim pasjonatem map,, które przekazał dla naszego muzeum,. To właśnie dzięki pasji i zaangażowaniu Pana mgr. inż. Sobola w 1983 r. został wymierzony punkt przecięcia 21. południka z 50. równoleżnikiem na Alei Tarnowskich; swoiste „tarnowskie Greenwich”.

  

Geodeta z pasją – Mieczysław Sobol

Oto jego publikacje:

 1. https://tg.zsku-rzeszow.edu.pl/powstancze-losy-mieczyslawa-sobola-geodety-z-pasja-milosnika-i-odkrywcy-starych-map-autor-kazimierz-sekula/
 2. https://tg.zsku-rzeszow.edu.pl/wspieram-temide-od-ponad-pol-wieku-autor-anna-wardziak-przedruk-z-geodety-nr-4-2019-kwiecien/
 3. https://tg.zsku-rzeszow.edu.pl/tarnow-pierwsze-niepodlegle-opracowal-jerzy-moskal/
 4. https://tg.zsku-rzeszow.edu.pl/mieczyslaw-sobol-przeszedl-droge-przez-meke-by-uhonorowano-bohaterow/
 5. https://tg.zsku-rzeszow.edu.pl/niezwykle-powojenne-losy-spotkal-sie-z-ojcem-po-29-latach/
 6. https://tg.zsku-rzeszow.edu.pl/z-szacunkiem-do-tego-pielgrzyma-i/
 7. https://tg.zsku-rzeszow.edu.pl/gruntowne-porzadki-habsburgow/
 8. https://tg.zsku-rzeszow.edu.pl/historia-zakleta-w-mapach/
 9. https://tg.zsku-rzeszow.edu.pl/tarnowski-warszawiak-odszedl-mieczyslaw-sobol-wybitny-polski-geodeta-wspomnienie-autor-zygmunt-szych/

 

3) Jerzy Gajdek

Jerzy Gajdek – emerytowany już geodeta, jako nauczyciel pracował w naszym Technikum krótko, bo tylko trzy lata (1990-1993), lecz w późniejszym okresie związał się poprzez moją osobę ze Szkołą dzieląc się z nami do dziś publikacjami inżynierskimi z definicji mającymi istotne znaczenie praktyczne.

A wracając do pracy w Technikum, to przez dwa lata prowadzone przez Jurka prace dyplomowe przyniosły absolwentom dwie główne nagrody – I i II w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty oraz Międzyzakładowy Klub Techniki i Racjonalizacji przy Naczelnej Organizacji Technicznej w Rzeszowie. W obydwu pracach, konieczne były specjalistyczne obliczenia z rachunku wyrównawczego, realizowane  programami C-GEO i GEONET.

Zamieszczając na stronach internetowych Technikum kolejne publikacje Jurka zawsze wyrażałem słowa uznania co mogło być odczytywane czasami jako niekoniecznie obiektywne oceny. Zdarzyło się jednak coś, co potwierdziło moje pozytywne opinie o artykułach Jurka.

Otóż w Muzeum Geodezji Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego w sierpniu 2023 roku zamieszczony został plakat z jego wierszem „Pochwała geodetów” , biogramem i największym osiągnięciem Naukowego Koła Geodetów „GL☺B” Politechniki Rzeszowskiej, prowadzonym przez Jurka, traktującym o stosowaniu skaningu laserowego w pomiarach związanych z  budownictwem, opisanym w Przeglądzie Geodezyjnym 4/2016. Ponadto pan Prezes WPG Ryszard Brzozowski z częścią inżynierów Firmy pogratulował Jurkowi „wspaniałego przebiegu pracy zawodowej” wyrażając jednocześnie opinię – „Pańska aktywność przedstawiona w wykazie publikacji inżynierskich robi na wszystkich duże wrażenie”.

Geodezja jest nadal podstawową pasją Jurka, lecz nie jedyną. W dużym skrócie wymienię  kilka epizodów z dwóch poza geodezyjnych zainteresowań. Pierwsze miejsce w jego zainteresowaniach zajmowała turystyka a w szczególności kajakarstwo i turystyka górska. Z wielu spływów do dziś ma w pamięci te ekstremalne po górskich rzekach, czyli  Popradzie  i Dunajcu w Polsce oraz Alucie w Rumunii. Natomiast jeżeli chodzi o góry to najmilej wspomina dwa prawie  trzytysięczniki z Bułgarii (Wichren – 2 914 m i Musała – 2 925 m).

Tą drugą pasją była i nadal jest muzyka klasyczna. Z wielu spektakli i koncertów w których uczestniczył za niezapomniane uważa hitowe występy wielu wybitnych artystów na Festiwalach Muzycznych  w Łańcucie oraz : monumentalną Aidę Verdiego wystawioną w Hali Ludowej we Wrocławiu, koncert Davida Garretta w Atlas Arenie w Łodzi, koncert Andre Rieu w Tauron Arenie w Krakowie a także koncert Andrea Bocelliego na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

  

Geodeta z pasją i ogromnym dorobkiem naukowym – Jerzy Gajdek

Podaję link do jego publikacji naukowych, a także wszystkich  artykułów:

1.       https://tg.zsku-rzeszow.edu.pl/wp-content/uploads/2023/11/1-Wykaz-publikacji-J.-Gajdka-do-VI-2023-roku-z-usystematyzowaniem-zagadnien.pdf
2.      https://tg.zsku-rzeszow.edu.pl/materialy-dla-uczniow/okiem-geodety/

3.     “Jak oni to zrobili ?”

 

  

Prezentacja plakatu “POCHWAŁA GEODETÓW” w Muzeum WPG w Warszawie

 

Licznym ofiarodawcom, jak i twórcy muzeum, zależy na ocaleniu pamięci o wspaniałych geodetach i rezultatach ich pracy. Pamiętajmy, że przyszłość nie istnieje bez przeszłości i teraźniejszości. Dlatego jesteśmy zobowiązani do przekazania wiedzy i umiejętności, potwierdzających ogromny wpływ geodetów na rozwój naszego regionu.
Przy okazji zwrócę się z apelem i prośbą do wszystkich geodetów (czynnych i biernych) o przekazanie (nieodpłatnie) zbędnego sprzętu geodezyjnego, map i literatury do naszego Muzeum geodezyjnego mieszczącego się w Internacie Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie przy ulicy Sucharskiego 4a. Jest to jedyne Muzeum tego typu w województwie podkarpackim. Postarajmy się pozostawić coś po sobie dla młodych adeptów sztuki geodezyjnej i kultywować tak piękną tradycję bardzo potrzebnego i odpowiedzialnego zawodu geodety.

Jerzy Moskal
Email: [email protected]               Telefon: 604210720

SZANOWNI PAŃSTWO! Publikuję materiały: przesłanie z uzasadnieniem dla naszego Technikum, geodetów i Urzędów jakie do nas napłynęły, od kolegi Jerzego Gajdka. Opracował: Jerzy Moskal

Szanowni Państwo ! Trudno tutaj polemizować z naszym kolegą Jerzym Gajdkiem n.t. potrzeby wykorzystania rachunku wyrównawczego w geodezji, w szczególności obliczania błędów średnich położenia punktów, (w szczególności granicznych). Zdaję sobie sprawę z coraz dokładniejszego wykorzystywania różnego rodzaju instrumentów w geodezji, niektórzy z geodetów pewnie już zapomnieli o rachunku wyrównawczym, a niektórzy będąc studentami mieli z tym nie lada kłopoty, ale niestety rachunek wyrównawczy istnieje w geodezji i będzie jeszcze długo istniał. Każdy z geodetów wykonując jakąś pracę w której z góry narzucone są warunki dokładnościowe) musi zadać sobie pytanie? jakiego sprzętu muszę użyć wraz z dodatkowym wyposażeniem aby uzyskać zakładaną dokładność. Niestety bez podstawowej znajomości rachunku wyrównawczego, prawa przenoszenia się błędów, obliczania błędów średnich położenia punktów, takiej dokładności nie da się określić. Dlatego nie wolno dopuścić do sytuacji gdzie o rachunku wyrównawczym się zapomina, przypisując to jedynie dokładności sprzętu geodezyjnego.

 

Słowo wstępne

Przesłanie do geodetów_część I

 

Przesłanie do geodetów_ część II

 

Odpowiedź z GUGiK

 

  

1-Wykaz publikacji J. Gajdka do VI 2023 roku z usystematyzowaniem zagadnień

 

Ekspertyza d-ra inż. A. Doskocza

 

 

Rollup z konf_N_T 2014

 

 

Dokładność inwentaryzacji obiektów budowlanych technologią skaningu laserowego

 

 

Pomiar szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej, w tym pomiar tzw. czwartego narożnika budynku

 

 

Co nie jest prawem zabronione jest dozwolone

 

 

Biuletyn Podkarpackiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

Cała para idzie w gwizdek, więc problemy zostają – czas najwyższy z tym skończyć

 

Serdecznie dziękuje naszemu koledze Jerzemu Gajdkowi za przesłane materiały. W pełni zgadzam się i popieram naszego kolegę w potrzebie dalszego wykorzystania rachunku wyrównawczego w geodezji. Informuję, że wszystkie materiały zostały opublikowane wyłącznie za jego zgodą.

Nowe podejście do obliczania współrzędnych i dokładności pomiaru punktów i znaków granicznych technologiami klasycznymi oraz dokładność inwentaryzacji obiektów budowlanych technologią skaningu laserowego to zagadnienia które, co z satysfakcją informuję, zostały przedrukowane w kwartalniku budowlanym „biuletyn informacyjny” (nr 3/2020)  Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Obydwa artykuły zamieszczone są na stronie naszego Technikum, ale ponieważ ich  treści przeniknęły dzięki przedrukowi do środowiska budowlańców nie tylko na Podkarpaciu, to  powinniśmy jako geodeci i przyszli geodeci z uprawnieniami umieć odpowiedzieć na dość trudne pytania. W przypadku pierwszego artykułu pytania mogą być np. takie – czy pomierzone punkty graniczne były wyrównane metodą najmniejszych kwadratów, jakie są ich błędy średnie odnotowane w wykazach współrzędnych punktów granicznych, ile wynosi średni błąd (P=0,68)  np. mojej działki ewidencyjnej ?

Natomiast drugi artykuł z 2016 roku (wcześniej przedstawiony w obszerniejszym zakresie na konferencji naukowo – technicznej w 2014 roku) traktujący  o inwentaryzacji obiektów budowlanych technologią skaningu laserowego choć ma umocowanie w dość już odległym Rozporządzeniu w sprawie standardów … z 2011 roku (§ 2 pkt. 23 oraz § 43 ust.3), to jest to zagadnienie jeszcze nieco przyszłościowe. Chyba aktualne ceny skanerów i oprogramowań stanowią nadal bariery w masowym stosowaniu skaningu laserowego. Ale na pewno to się wkrótce zmieni. Kiedyś ceny też były barierą w stosowaniu odbiorników GNSS a teraz takie odbiorniki wykorzystuje już większość geodetów.

Przedstawiam więc do zapoznania się z dowodem przedruku artykułów w postaci elektronicznej wersji  „biuletynu informacyjnego” POIIB nr 3/2020.  Ponadto załączam pamiątkowy już rollup będący syntetycznym streszczeniem prezentowanego opracowania o skaningu laserowym.

Jerzy Gajdek

Biuletyn_pdkoiib_wrzes3_2020

 

– prezentację opiekuna Naukowego Koła Geodetów GLJB, naszego byłego nauczyciela pana Jerzego Gajdka i dwójki członków GLJB-u : Anny Śnieżek i Rafała Mędronia

 

Dokładność inwentaryzacji obiektów budowlanych technologią skaningu laserowego

 

Rollup będący syntetycznym streszczeniem prezentowanego referatu

Politechnika Rz_rollup

Jerzy Gajdek

Szanowni Państwo !
W ostatnich artykułach z  Przeglądów Geodezyjnych nr 5 i 6/ 2023r nasz kolega omawia metodę najmniejszych kwadratów z pominięciem algebry macierzy i krakowianów na jednym z trzech poziomów edukacji.
W części I (PG 5_2023 str.33) stwierdza, że najwyższa pora na otwarcie nowej karty w obliczaniu błędów średnich i innych szczegółów I grupy dokładnościowej, które też powinny być wyrównane metodą najmniejszych kwadratów.


Natomiast w części II (PG 6_2023 str.39) omawia wstęgę wahań przy wyrównaniu osnów geodezyjnych, a także Rozporządzenie z 2021r w którym przywrócono błąd średni punktów granicznych mp  ≤0,10m. Jego słuszna uwaga wskazuje, że do obliczeń działek ewidencyjnych powinny być dołączone błędy średnie , które uwzględnią rzeczywiste błędy średnie położenia poszczególnych punktów granicznych. Błędy te powinny być  także wyliczone metodą najmniejszych kwadratów, a nie brane „z sufitu”.
Bardzo dziękuje naszemu koledze za ciekawe spostrzeżenia i uwagi dotyczące prac geodezyjnych, w których bez względu na rodzaj metody pomiarowej powinien być zawsze brany pod uwagę rachunek wyrównawczy, a w nim metoda  najmniejszych kwadratów. Geodeci powinni o tym zawsze pamiętać i mieć to zawsze na uwadze. Chcę Państwa poinformować, że nasz kolega już dawno jest na emeryturze i ciągle pisze o sprawach geodezyjnych. Jest to już 76 jego publikacja naukowa. Jureczku wielki szacun i uznanie, bardzo dziękuje za ciekawe publikacje, które jak zawsze popierasz obliczeniami geodezyjnymi i rachunkiem wyrównawczym.
P.S.
Serdecznie dziękuje naszemu koledze mgr inż. Jerzemu Gajdkowi za udostępnione materiały. Informuję, że zostały one opublikowane wyłącznie za jego zgodą

  

 

  

PG 5_2023

 

  

PG 6_2023

Jerzy Gajdek

W kolejnym artykule nasz serdeczny kolega Jerzy Gajdek zwraca uwagę, że wielopunktowość nawiązania POP do punktów SOGP przy obowiązku wyrównania metodą najmniejszych kwadratów (MNK) jest gwarancją zdiagnozowania stanu osnowy SOGP z racji ciągłego niebezpieczeństwa występowania osuwisk, mikroosuwisk i świadomego bądź nieświadomego przemieszczenia znaku geodezyjnego przez człowieka. Rozporządzenie nie określa ilości punktów nawiązania, więc można stwierdzić, że powinny to być co najmniej 3 punkty, co oznacza tzw. minimum. I to absolutne minimum nigdy nie było zalecane w żadnym podręczniku, instrukcji czy rozporządzeniu przy opisywaniu konstrukcji nazywanej potocznie „ciągiem wiszącym”, o technicznej nazwie „ciągu poligonowego jednostronnie nawiązanego”. Atrybut ISD powstał ze sformułowania – „Informacja dotycząca Spełnienia standardów Dokładnościowych przez punkt graniczny”. Wykorzystanie obserwacji pomiędzy punktami nawiązania SOGP i to w jak największej liczbie, pozwoli na uwzględnienie ich rzeczywistej błędności, przy określaniu błędów POP w procesie wyrównania MNK. W ten sposób wypełniać będziemy zalecenie z Wytycznych, których współautorem był Pan profesor Zdzisław Adamczewski.
Zapraszam poniżej do całego artykułu naszego kolego popartego obliczeniami geodezyjnymi.

Artykuł Jerzego Gajdka – Za, a nawet przeciw w niektórych obliczeniach geodezyjnych z ISD i eksperymentem obliczeniowym w tle.

  

PG 7_2022 Za a nawet przeciw …

 

 

 

 

Jerzy Moskal

Jerzy Gajdek

Szanowni Państwo !!!
Nasz serdeczny kolega geodeta Jerzy Gajdek w Biuletynie Informacyjnym Podkarpackiej Okręgowej Izbie Inżynierów i Budownictwa Nr 2 z czerwca 2022r (str. 28) przedstawił proste, a zarazem ciekawe (poparte prostymi obliczeniami) uzasadnienie zmiany czasu z zimowego na letni. Zawsze wydawało mi się, że najlepszy jest czas letni, jednak po przeczytaniu tego artykułu jestem za pozostawieniem obydwóch czasów. Zresztą sami przeczytajcie ten bardzo ciekawy artykuł, czy wybrać czas zimowy czy letni – oto jest pytanie ?

Artykuł Jerzego Gajdka – Czas letni czy zimowy – oto jest pytanie (str. 28)

  

biuletyn_pdkoiib_2_2022

 

Jerzy Gajdek

W ciekawym artykule p.t. “Inni się jednoczą. A my?” nasz kolega geodeta Jerzy Gajdek zachęca wszystkie branże geodezyjne do utworzenia jednego wspólnego samorządu geodetów. Trzeba tutaj przyznać koledze rację, że tylko zawsze “w jedności siła”. Zapraszam Państwa poniżej do rozważań naszego kolegi n.t. pilnego, szybkiego utworzenia Samorządu geodetów.

Spis treści:

   1. Artykuł Jerzego Gajdka – Inni się jednoczą. A my?

      

    J_GAJDEK_2_2022

     

    2. Informacja o lutowym wydaniu elektronicznym Geodety

      

    GEODETA 2_2022-INFO

     

    3.Wykaz wszystkich publikacji J. Gajdka do 2022r

    

  1_Wykaz publikacji J. Gajdka do 2022 roku z usystematyzowaniem zagadnień

   P.S.
  Serdecznie dziękuje naszemu koledze za przedstawienie humorystyczne, a jednocześnie  ujmujące sedno sprawy artykuł dotyczący Samorządu geodetów.

li>

Jerzy Gajdek

W artykule tym nasz kolega geodeta Jerzy Gajdek przypomina, że współczesne metody wyznaczania współrzędnych pomiarowych osnów poziomych mogą się przydać, kierownikom robót geodezyjnych ze starszego i młodszego pokolenia geodetów. Ponieważ formuła znowelizowanego rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2020 w sprawie standardów technicznych, została zmieniona, tzn. nie posiada ono teraz charakteru instrukcji technicznych, nasz kolega stara się przypomnieć niektóre krytykowane przeze niego zapisy z [Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego] ilustrując je przykładami konkretnych obliczeń, co może być wykorzystane przez „kierowników prac geodezyjnych” i stać się przydatne w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zapraszam poniżej do ciekawego artykułu popartego rachunkiem wyrównawczym.

 

  

Przegląd Geodezyjny nr 12_2021

 

       

     2. Przegląd Geodezyjny 4/2021 z ciekawym wierszem w wolnym tłumaczeniu z języka rosyjskiego “Pochwała geodetów”

 

  

P Geodezyjny 4_2021_wiersz

 

3. Powojenna historia obliczania błędów średnich mierzonych punktów

 

  

P.Geodezyjny 8_2021

 

4. Wykaz publikacji

 

  

1_Wykaz publikacji J. Gajdka do 2021roku z usystematyzowaniem zagadnień

 

Gajdek Jerzy

“Tym razem Jerzy Gajdek, były nauczyciel naszego Technikum i Politechniki Rzeszowskiej wystosował do geodetów przesłanie w którym przedstawia przekrój przepisów od 1979 roku, traktujących o obliczeniach współrzędnych i błędów średnich mierzonych punktów podkreślając zalety ostatniego Rozporządzenia w sprawie standardów z 2020 roku”.

 

Przesłanie do nauczycieli zawodu w Technikach Geodezyjnych oraz nauczycieli akademickich w Uczelniach  Wyższych gdzie wykładana jest  geodezja, a także geodetów z różnymi stażami pracy w wykonawstwie i administracji rządowej oraz samorządowej.

 

Dotyczy: zmian w opracowywaniu wyników  geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych w znowelizowanym
w 2020 roku Rozporządzeniu w sprawie standardów … 

 

  

Przesłanie do geodetów 2020</p

  

Wykaz publikacji J. Gajdka do 2020 roku z usystematyzowaniem zagadnień

  

Artykuł z Przeglądu Geodezyjnego 4 z 2016 (Poz. 61 Wykazu)

  

Artykuł z Przeglądu Geodezyjnego 2 z 2019 (Poz. 67 Wykazu)

  

Artykuł z Przeglądu Geodezyjnego 2 z 2020 (Poz. 70 Wykazu)

 

Serdecznie dziękuje naszemu koledze mgr inż. Jerzemu Gajdkowi za udostępnione materiały. Informuję, że zostały one opublikowane wyłącznie za jego zgodą.

Gajdek Jerzy

Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Autor: Jerzy Gajdek

 

Przedstawiam Państwu kolejny artykuł naszego kolegi Jerzego Gajdka n.t. zaostrzenia dokładności pomiarów I grupy dokładnościowej, a także poszerzeniu informacji w dokumentacji ewidencji gruntów o błędy średnie, a także błędy względne jako miernika dokładności pomiaru. Kolega uważa, że przedstawione przeze niego propozycje powin­ny być stosowane równolegle do obowiązujących przepisów, aż do prawnego ich zalegalizowania.
Serdecznie dziękuję naszemu geodecie Jerzemu Gajdkowi za ciekawe, poparte rachunkiem wyrównawczym uzasadnienia stosowania wyższej dokładności, a Państwa zapraszam do ciekawego artykułu poniżej, dotyczącego pomiarów geodezyjnych:

  

PG 2_2020 art_J_Gajdka

 

Gajdek Jerzy
Post scriptum, czyli dopisek do artykułów zamieszczonych w PG 2 i 3/2019 Autor: Jerzy Gajdek

Szanowni Państwo !!!
Rozpatrując rozporządzeniu w sprawie „standardów technicznych” [1] naszemu koledze mgr inż. Jerzemu Gajdkowi w szczególności na sercu leży mi zagadnienie dokładności i metod pomiaru sytuacyjnego, co jest związane immamentnie z poprawą jakości i wiarygodnością danych.  Zagadnienie to było między innymi poruszane na spotkaniu GGK z geodetami powiatowymi w dniach 25-26 marca w Warszawie. Właśnie na tym spotkaniu prof. Paweł Hanus z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa zaprezentował dotychczasowe efekty pracy Zespołu, którego jest szefem. Proponując w [5-tabela-1] zawyżenie kryteriów dokładnościowych w za­kresie pomiarowych osnów sytuacyjnych (POS) na mPOS< 0,05 m i szcze­gółów terenowych I grupy dokładnościowej na mP< 0,05 m.
Nasz kolega zwraca uwagę, że stosowanie technologii GNSS ma jednak ograniczenia, co jest odnoto­wane w [ł-§ 8] oraz w zaleceniach technicznych GUGiK-u z 2013 roku. I te ograniczenia powodują, że technologia klasyczna pomiarów sytuacyjnych nigdy nie zostanie wyparta całkowicie przez technologię GNSS. Geodeci praktycy szacują, że pomiary klasyczne stanowić będą ok. 5 do 15% całości wykonywanych pomiarów. Tak więc geodeci uważający się za starannie wykształconych powinni umieć obsługiwać tradycyjny sprzęt geodezyjny, umieć liczyć wykonane pomiary funkcjonującymi na polskim rynku pro­gramami geodezyjnymi, łącznie z biegłą umiejętnością posługiwania się w obliczeniach metodą najmniejszych kwadratów (inaczej parametryczną, pośredniczącą). Opanowanie przedstawionych umiejętności spoczywa na nauczycielach zawodu, tak w technikach, jak i na uczelniach wyższych.
W artykułach [4] i [5], zwraca uwagę, 
że odnośnie nowo ustalonych (pomierzonych) współrzędnych punktów granicznych, na pod­stawie znowelizowanego prawa o EGiB, w zestawieniach współrzędnych tychże punktów powinien być odnotowany w kolumnie BPP rzeczywisty, indywidualny błąd średni o prawdopodobieństwie (poziomie ufności) P=0,68 z dopiskiem, jaką technologią był wyznaczony ten błąd tzn. GNSS lub MNK (metoda najmniejszych kwadratów). Odsyłam Państwa do całości artykułu zamieszczonego poniżej przez naszego kolegę geodetę Jerzego Gajdka:

  

Post scriptum PG 5_2019

Bardzo serdecznie dziękuję naszemu koledze mgr inż. Jerzemu Gajdkowi za cenne uwagi i spostrzeżenia dotyczące zmian i rozwoju “standardów technicznych”. Wszystkie materiały zostały opublikowane za jego zgodą.

 

Gajdek Jerzy

Kultura techniczna gwarantem szacunku dla geodetów i owoców ich pracy. [Jest to poszerzenie, uzupełnienie listu z PG2_2019r].
Autor: Jerzy Gajdek

Nasz niezmordowany kolega, geodeta mgr inż. Jerzy Gajdek przedstawia kolejny ciekawy artykuł dotyczący I-szej grupy dokładnościowej, a w szczególności utworzenia w niej podgrupy dokładnościowej o dokładności 5cm. (W szczególności zawyżenia dokładności dla znaków i punktów granicznych). Wszystkie pomiary zarówno ortogonalne jak i biegunowe związane z poniesieniem dokładności oparte by były zawsze na wykorzystaniu rachunku wyrównawczego metody najmniejszych kwadratów. Zapraszam Państwa do ciekawego artykułu zamieszczonego poniżej:</p>
&nbsp;

Kultura techniczna … PG 3_2019 (cd. listu otwartego)

Bardzo serdecznie dziękuję Panu mgr inż. Jerzemu Gajdkowi za bardzo ciekawy artykuł dotyczący zawyżenia dokładności I-szej grupy szczegółów w szczególności dotyczy to znaków i punktów granicznych.. Jednocześnie pragnę nadmienić, że wszystkie opublikowane materiały są własnością autora artykułu i zostały opublikowano za wyłączną jego zgodą. Wyraził zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych i wizerunku w sieci.

Gajdek Jerzy

Pomiar szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej w tym pomiar tzw. “czwartego narożnika” budynku. List otwarty do Zespołu powołanego przez GGK Zarządzeniem nr 35 z 21 września 2018r. Autor: Jerzy Gajdek

Przedstawiam Państwu kolejny artykuł naszego kolegi Jerzego Gajdka dotyczącego pomiaru szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej w tym pomiaru tzw. “czwartego narożnika” budynku. Nasz kolega kieruje list otwarty do Zespołu powołanego przez Głównego Geodetę Kraju Zarządzeniem nr 35 z 21 września 2018r. Wszystkie swoje argumenty opiera na rachunku wyrównawczym. Zapraszam Państwa do ciekawej publikacji.

 

Pomiar szczegółów … PG 2_2019

Bardzo serdecznie dziękuję Panu mgr inż. Jerzemu Gajdkowi za udostępniony artykuł dotyczący pomiaru szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej w tym pomiaru tzw. “czwartego narożnika” budynku oraz ciekawą analizę tego zagadnienia rachunkiem wyrównawczym . Jednocześnie pragnę nadmienić, że wszystkie opublikowane materiały są własnością autora artykułu i zostały opublikowano za wyłączną jego zgodą. Wyraził zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych i wizerunku w sieci.

 

Jerzy Moskal

Geodezyjny pokaz w Szkole Podstawowej w Głogowie Małopolskim. Autor: Jerzy Moskal

Szkola Podstawowa Glogow Malopolski

W dniu 13 września 2018 roku Pan Jerzy GAJDEK, były nauczyciel naszego Technikum Geodezyjnego oraz Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej w trakcie dwóch spotkań w plenerze zachęcał uczniów wybranych klas V i VI do zainteresowania się zawodami geodetów i budowlańców ( do których też można zaliczyć projektantów i architektów ). Dodać należy, że w planie mamy też marcowe spotkanie w 2019 roku z uczniami klas ósmych i trzecich klas gimnazjum, co powinno zaowocować zwiększonym zainteresowaniem naszym technikum, a w dalszej przyszłości studiami na Politechnice Rzeszowskiej.
Spotkania były podzielone na dwie części :
A. Beletrystyczną, będąca opowieścią o wybranych aspektach zawodów z niespodziewanym zadaniem matematycznym i ciekawostkami : historyczną, geograficzną i himalaistyczną.
B. Praktyczną , polegającą na dokonywaniu odczytów na łacie geodezyjnej niwelatorem, instrumentem powszechnie używanym do pomiarów wysokości, tak przez geodetów jak i budowlańców. W części praktycznej pomocą służyli absolwenci głogowskiego gimnazjum, aktualni uczniowie naszego technikum. Byli to: Patryk Kołodziej oraz Daniel Skalski.

Ad. A
Kiedy mamy okazję podziwiać imponujące obiekty budowlane, musimy pamiętać, że ich powstanie nie byłoby możliwe bez ścisłej współpracy budowlańców z geodetami. Niech tę zależność zilustrują trzy obiekty budowlane. Dwa najdłuższe tunele na świecie, pod Alpami (57 km) i kanałem La Manche (50 km) były budowane z obu stron, aby skrócić o 50% czas budowy. To, że drążone tunele „spotykają” się dokładnie w poziomie i pionie jest wielkim dziełem geodetów, a obiekty jako takie jeszcze większym dziełem budowlańców.

 

przekroj tunelu Sw. Gottharda pod Alpami

Przekrój tunelu Św. Gottharda pod Alpami


profil tunelu pod kanalem La MancheProfil tunelu pod kanałem La Manche

 

Bez wielu brygad geodetów nie byłoby możliwe zbudowanie najwyższego budynku (i podobnych) na świecie, Burdż Chalifa w Dubaju  (Zjednoczone EmiratyArabskie) o wysokości 828 m.


budynek Burdż Chalifa DubajBudynek Burdż Chalifa – Dubaj

W tym miejscu wypada nadmienić, że nasz prelegent p. Jerzy Gajdek uczestniczył w budowie jednego z najbardziej skomplikowanych budynków w Rzeszowie, a mianowicie flagowego budynku „V” Politechniki Rzeszowskiej, gdzie zyskał u budowlańców zaszczytne określenie – „nasz nadworny geodeta”. Opis budowy budynku „V” został przedstawiony w artykule „O geometrii budynków” w ogólnopolskim miesięczniku GEODETA i można zapoznać się z nim na naszej stronie  www.tg.zsku-rzeszow.edu.pl

budynek V Politechniki RzeszowskiejBudynek „V” Politechniki Rzeszowskiej

Niespodziewane zadanie matematyczne związane było z osobą Carla Friedricha Gaussa (1777-1855) , niemieckiego matematyka, fizyka, astronoma i geodety, nazwanego „księciem matematyków”. Znana anegdota przytacza zdarzenie, kiedy nauczyciel matematyki, chcąc mieć chwilę czasu dla siebie zadał uczniom pracę polegającą na dodaniu postępu arytmetycznego od 1 do 40. Po krótkiej chwili młodziutki Gauss przyniósł gotowy, prawidłowy wynik.
W Głogowie należało dodać postęp arytmetyczny od 1 do 10. Wyniki też były błyskawiczne (1+10=11, 2+9= 11, 3+8=11 – czyli 5×11=55) a dwójka szóstkowiczów:  (Anna Bednarz z klasy V-tej oraz Mikołaj Gwóźdź z klasy VI-tej) dostała geodezyjne nagrody – taśmy miernicze 5. metrowe.
Za ciekawostkę historyczną można uznać fakt, że pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych Jerzy Waszyngton (1732-1799) był geodetą. Inną ciekawostką, jest to iż najwyższy szczyt Ziemi Mount Everest nosi imię walijskiego geodety Jerzego Everesta (1790-1866). Bez wątpienia himalaistycznym hitem był z kolei fakt, że ten najwyższy szczyt Ziemi, po raz pierwszy w porze zimowej (17 II 1980) zdobył polski geodeta Leszek Cichy (ur. w 1951 r.) wraz z Krzysztofem Wielickim (ur. w 1950 r.).
Na zakończenie słownej części spotkania prelegenci zwrócili uwagę na imponujące osiągnięcia naszego Technikum Geodezyjnego w Ogólnopolskich Olimpiadach Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, gwarantujące indeksy na dowolne najlepsze uczelnie techniczne w kraju, posiadające kierunki geodezyjne. Część laureatów wybiera: Geodezję i Kartografię na Politechnice Warszawskiej, gdzie niedawno został profesorem tej Uczelni, w młodym wieku, nasz absolwent dr hab. Ryszard Szpunar. Inni podejmują studia na Akademii Górniczo Hutniczej, Akademii Rolniczej w Krakowie lub Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Miłocinie, a także w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Warto zajrzeć na naszą stronę geodezyjną www.tg.zsku-rzeszow.edu.pl
Prelekcja Pana Jerzego Gajdka była niezmiernie interesująca dla uczniów. Młodzież chętnie uczestniczyła w dyskusji oraz z radością garnęła się do sprzętu geodezyjnego. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Jerzemu Gajdkowi za bardzo ciekawy wykład i promocję kierunku geodezyjnego wśród młodzieży. Brawo Jerzy. DZIĘKUJE.

 

Album fotograficzny z geodezyjnego pokazu w Szkole Podstawowej w Głogowie Małopolskim – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

Gajdek Jerzy
Cała para idzie w gwizdek, więc problemy zostają – czas najwyższy z tym skończyć. Autor: Jerzy Gajdek

Przedstawiam państwu kolejny artykuł naszego kolegi geodety mgr inż. Jerzego Gajdka nt. „granicy ustalonej według stanu prawnego”. Różni wykonawcy, wykładowcy przedstawiają różnie ją interpretując. Czy ktoś panuje nad tymi setkami wniosków, czy ktoś je analizuje i selekcjonuje przedstawiając te najistotniejsze dla polskiej geodezji. Zapraszam Państwa do ciekawej lektury naszego kolegi w artykule poświęconemu temu zagadnieniu.

 

PG 7_2018 Całla para idzie w gwizdek, więc problemy zostają

Bardzo serdecznie dziękuję Panu mgr inż. Jerzemu Gajdkowi za udostępniony artykuł dotyczący “granicy ustalonej według stanu prawnego” i różnej jej interpretacji przez wielu fachowców z tej dziedziny. Jednocześnie pragnę nadmienić, że wszystkie opublikowane materiały są własnością autora artykułu i zostały opublikowano za wyłączną jego zgodą. Wyraził zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych i wizerunku w sieci.

 

Gajdek Jerzy
Omówienie niektórych publikacji z zakresu GEODEZJI wraz z uzasadnieniem problematyki poruszanych zagadnień. Autor: Jerzy GAJDEK

Za zgodą starszego wykładowcy Jerzego GAJDKA z Politechniki Rzeszowskiej (byłego pracownika Zakładu Geodezji i i Geotechniki im. Kaspra Weigla) publikuję cykl artykułów dotyczących różnych dziedzin geodezji, łącznie ze skaningiem laserowym. Starszy wykładowca Jerzy Gajdek m. innymi po przepracowaniu 20 lat w Politechnice Rzeszowskiej przeszedł na emeryturę. W ciągu swojej pracy w Politechnice opublikował 65 artykułów inżynierskich dotyczących różnych aspektów geodezji w różnych czasopismach, najczęściej w Geodecie i Przeglądzie Geodezyjnym. Jego publikacje niech posłużą naszym: uczniom, studentom, samodzielnym geodetom , pracownikom naukowym , do poszerzenia i utrwalenia swojej wiedzy, a także spojrzenia na niektóre zagadnienia głębiej z punktu rachunku wyrównawczego, instrukcji geodezyjnych i obowiązujących przepisów. Dziękuję koledze Jerzemu Gajdkowi (który był także nauczycielem w naszym Technikum Geodezyjnym w ZSKU w Rzeszowie przez 3 lata) za udostępnienie niżej opracowanych artykułów.

Załączam:

Wykaz publikacji J G do 2019 z usystematyzowaniem zagadnień(Zakt13032019)

Dokładność inwentaryzacji obiektów budowlanych technologią skaningu laserowego

Granica nasz odwieczny problem

Geofelieton (kłopoty z królową nauk)

To nie rzędy i kolumny! Godło map PL-2000 do wymiany

Redakcja Przeglądu Geodezyjnego publikuje pismo Głównego Geodety Kraju oraz odpowiedź mgr inż. Jerzego Gajdka na wyżej omówiony artykuł

 

Materiały przesłał osobiście Jerzy GAJDEK, który opublikował je w Geodecie, Przeglądzie Geodezyjnym, Nowej Geodezji w Praktyce i miesięcznikach związanych z budownictwem. Wyraził pisemną zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych i wizualnych w internecie.

mgr inż. Jerzy Gajdek
e-mail: [email protected]

 

Gajdek Jerzy
Zagadnienia geodezyjne związane z projektowaniem i wykonawstwem budowlanym. Autor: Jerzy Gajdek

Szanowni Państwo!!!
Kolejny raz pragnę przedstawić Państwu naszego niestrudzonego geodetę Pana mgr inż. Jerzego Gajdka, który zaprezentował w ramach szkolenia dla członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa materiał pt. “Zagadnienia geodezyjne związane z projektowaniem i wykonawstwem budowlanym”.

Treść materiałów:

Otoczenie prawne

Opracowania geodezyjno – kartograficzne dla celów projektowych

Wspólny mianownik pilnie wskazany _Ib 9_2009

Skanowanie i kalibracja map rastrowych

Granice działek

Uzgadnianie (koordynacja) sieci uzbrojenia…

Znaki graficzne

Geodezyjne wyznaczanie obiektów budowlanych w terenie

Czynności geodezyjne w toku budowy

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy

Sprawdzanie niwelatorów

protokół sprawdzenia niwelatora 1

protokół sprawdzenia niwelatora 2

 

Bardzo serdecznie dziękuję Panu mgr inż. Jerzemu Gajdkowi za udostępnione materiały szkoleniowe, które mogą być wykorzystane zarówno przez: uczniów naszego Technikum Geodezyjnego w Rzeszowie, studentów, a także zawodowych geodetów. Jednocześnie pragnę nadmienić, że wszystkie opublikowane materiały są własnością autora artykułu i zostały opublikowano za wyłączną jego zgodą. Wyraził zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych i wizerunku w sieci.

 

Gajdek Jerzy
KODEKS URBANISTYCZNO – BUDOWLANY, EGiB – trudna droga do doskonałości, między nami wykonawcami. Autor: Jerzy Gajdek

Chciałbym przedstawić Państwu Pana mgr inż. Jerzego Gajdka, absolwenta Technikum Geodezyjnego w Jarosławiu oraz geodezji na Politechnice Warszawskiej. Pracował m.in. w przedsiębiorstwie budowlanym, biurze projekktów, Technikum Geodezyjnym w Rzeszowie i jako starszy wykładowca na Politechnice Rzeszowskiej. Prowadził własną firmę geodezyjną. Jest autorem 64 publikacji inżynierskich i cały czas stara się coś ulepszyć, poprawić w geodezji. Przedstawiam Państwu jego 4 kolejne publikacje inżynierskie:

Zagadnienia granic i map elektronicznych w projektowanym kodeksie urbanistyczno-budowlanym

Problem wyznaczenia dokładności położenia punktu granicznego

Metoda najmniejszych kwadratów w obliczaniu błędów średnich mierzonych szczegółów terenowych

Metoda najmniejszych kwadratów w obliczaniu błędów średnich mierzonych szczegółów terenowych – ciąg dalszy

Wszystkie opublikowane materiały są własnością autora artykułu, wyraził zgodę na publikację danych osobowych i wizerunku w sieci. Zostały opublikowane za wyłączną jego zgodą.

 

Gajdek Jerzy
O geometrii budynków. Autor: Jerzy GAJDEK

Szanowni Państwo !!!
Pragnę po raz kolejny przedstawić Państwu naszego kolegę geodetę mgr inż. Jerzego Gajdka , który dzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z obsługą montażu jednego z najciekawszych obiektów zrealizowanych w Rzeszowie. W 2011/12r powstało Regionalne Centrum Dydaktyczno-Administracyjne i Biblioteczne , które stało się sztandarowym budynkiem Politechniki Rzeszowskiej. Kompleks RC został zaprojektowany przez Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL z Warszawy, a wykonawcą była firma SKAŃSKA. Autor w tym artykule dzieli się swoją wiedzą dotyczącą sposobem obsługi geodezyjnej skomplikowanej budowli i opracowaniami poszczególnych kondygnacji w wymiarze 3D, wykonanymi w Auto-Cad . Przedstawione doświadczenia i uwagi mogą przydać się geodetom przy realizacji podobnych inwestycji. Zapraszam do ciekawej lektury.

 

 

O geometrii budynków GEODETA 8_2011

 

Bardzo serdecznie dziękuję Panu mgr inż. Jerzemu Gajdkowi za udostępnione materiały szkoleniowe, które mogą być wykorzystane zarówno przez: uczniów naszego Technikum Geodezyjnego w Rzeszowie, studentów, a także zawodowych geodetów. Jednocześnie pragnę nadmienić, że wszystkie opublikowane materiały są własnością autora artykułu i zostały opublikowano za wyłączną jego zgodą. Wyraził zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych i wizerunku w sieci.

 

Gajdek Jerzy
Współczesny rachunek wyrównawczy w świetle obowiązujących standardów technicznych. Autor: Jerzy Gajdek

Szanowni Państwo.
Nasz niestrudzony geodeta mgr inż. Jerzy Gajdek w swojej publikacji stara się Państwu wytłumaczyć sens istnienia rachunku wyrównawczego w postaci klasycznej w świetle standardów technicznych. Poniżej zamieszczam treść jego artykułu:

Współczesny rachunek wyrównawczy w świetle obowiązujących standartów technicznych

 

Bardzo serdecznie dziękuję Panu mgr inż. Jerzemu Gajdkowi za bardzo ciekawe i wyczerpujące publikacje naukowe.
Wszystkie materiały są własnością autora artykułu, wyraził zgodę na publikację danych osobowych i swojego wizerunku w sieci. Zostały opublikowane za wyłączną jego zgodą.