Jerzy Moskal
Pan mgr inż. Mieczysław SOBOL jest odkrywcą skrzyżowania równego 21 południka , z 50 równoleżnikiem. Takie miejsce znajduje się w Tarnowie przy Alejach Tarnowskich, prowadzących na Górę św. Marcina. Miejsce to zostało uhonorowane wielkim głazem zwanym PIELGRZYMEM, jest to „tarnowski Greenwich”. Jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie w granicach miasta krzyżuje się równy południk z równym równoleżnikiem. Zapraszam poniżej do ciekawego artykułu związanego z tarnowskim PIELGRZYMEM.

Treść artykułu:

Z SZACUNKIEM do tego PIELGRZYMA</p

Serdecznie dziękuje Panu mgr inż. Mieczysławowi SOBOLOWI za bardzo ciekawy artykuł dotyczący historii “PIELGRZYMA” w Tarnowie.

Opracowano w oparciu o :
1) Notatki właściciela artykułu
2) Magazyn Tarnow .in autora: Zygmunta Szycha

Album fotograficzny głazu zwanego PIELGRZYMEM

Opublikowano za wyłączną zgodą Pana mgr inż. Mieczysława SOBOLA.

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment