Jerzy Moskal
Chciałbym przedstawić Państwu powtórnie Pana mgr inż. Mieczysława SOBOLA (pisałem już o nim na mojej stronie internetowej w artykule zatytułowanym “Historia zaklęta w Mapach”) w innych okolicznościach, a mianowicie w niezwykle powojennych losach historii rozłąki z ojcem i spotkania z nim po 29 latach od rozstania we wrześniu 1939r.

Treść artykułu:

Niezwykłe powojenne losy. Spotkał się z OJCEM po…29 latach

Podziękowanie.
Bardzo serdecznie dziękuję Panu mgr inż. Mieczysławowi SOBOLOWI za udostępnienie materiałów z powojennych losów dotyczących jego wielkiej rozłąki, nadziei i spotkania się ze swoim tatą.

Opracowano w oparciu o :

1) Notatki właściciela artykułu
2) Magazyn Tarnow .in autora: Zygmunta Szycha

Opublikowano za wyłączną zgodą Pana mgr inż. Mieczysława SOBOLA.

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment