Jerzy Moskal
Rakieta V-2 – tajna broń Hitlera dzięki akcji tarnowian trafiła do Anglii i tym samym wyspy brytyjskie zostały uchronione przed zniszczeniem. Alianci znając budowę rakiety mogli bowiem skutecznie się obronić. Pierwsze próby z rakietą przeprowadzono w roku 1942, ale dopiero w 1943 uruchomiono masową produkcję. Niemcy użyli rakiet V-2 do bombardowania w 1944 Londynu, Antwerpii i Brukseli. Prace nad udoskonalaniem tej broni trwały na poligonie Pustków-Blizna koło Dębicy. Co to był III Most? Trzeci Most to operacja przewiezienia zdobytych cześci V-2 z Polski do Anglii. W tym celu w okupowanej Polsce musiał wylądować aliancki samolot. Na miejsce lądowania wybrano pola w Wał Rudzie koło Zabawy.

Treść artykułu:

Oni ocalili Londyn – Akcja III Most

„Lecz wy, coście mnie znali
w podaniach przekaźcie,
Żem dla ojczyzny sterał
moje lata młode;
A póki okręt walczył –
siedziałem na maszcie
A gdy tonął – z okrętem
poszedłem pod wodę… Co
do mnie – ja zostawiam
maleńką tu służbę.
Tych, co mogli pokochać
serce moje dumne.
Znać, że srogą spełniłem,
twardą Bożą służbę.”

(J. Słowacki, “Testament mój”)

Opracowano w oparciu o :

1) Treść i zdjęcia ze strony www.tarnow.pl

Album fotograficzny upamiętniający akcję MOST III

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment