Jerzy Moskal
Mieczysław SOBOL, ur. w 1934 r. Warszawie, absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (1956). Zawodowo był związany z rejonem tarnowskim jako główny geodeta województwa, inicjator utworzenia na tym terenie mapy zasadniczej oraz wydania atlasu b. województwa tarnowskiego, założyciel Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Jako wielbiciel kartografii odnalazł najstarszą mapę z rejonu okolic Gręboszowa z roku 1678 [patrz GEODETA 2/2013] i dotarł do pierwszej mapy Tarnowa z 1796 r. Nadal aktywny zawodowo jako biegły sądowy.

 

Treść artykułu:

Gruntowe porządki Habsburgów

PODZIĘKOWANIE
Bardzo serdecznie dziękuję Panu mgr inż. Mieczysławowi SOBOLOWI za bardzo ciekawy artykuł dotyczący katastru i mapy zasadniczej.

LITERATURA:

1) Wskazówki praktyczne przy obliczeniach zdjęć poligonalnych, niwelacji i tachimetrii, Kraków 1934;
2) Fedorowski W.: Ewidencja gruntów, Warszawa 1974;
3) Sobol M.: Mapa zasadnicza w województwie tarnowskim, „Przegląd Geodezyjny” 5/1979; •Sobol M.: Jak powstały mapy katastralne na terenie województwa tarnowskiego, „Przegląd Geodezyjny” 7-8/1981

Układ katastralny i mapa katastralna

Opublikowano za wyłączną zgodą Pana mgr inż. Mieczysława SOBOLA.

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment