Jerzy Moskal
Pan mgr inż. Mieczysław SOBOL stara się od 1990r o odznaczenia dla 14 śmiałków uczestników akcji MOST III. Przeszedł w tym okresie czasu drogę przez mękę, ale w końcu dopiął swego. Drugi artykuł dotyczy rękopisu, który Pan Mieczysław Sobol otrzymał od pana Władysława Rygałło, ps..” Łopot”, uczestnika akcji II i III Most dwa bezcenne dokumenty: mapę terenów, gdzie rozgrywała się akcja i szczegółowy opis akcji III Most, , sporządzony na ponad 70 stronach maszynopisu przez ppłk.”Mirosława”, Stefana Musiałka- Łowickiego, byłego inspektora AK „Tama”, który dowodził przeprowadzeniem akcji. Odsyłam Państwa w tym zakresie do poniższych artykułów;

Treści artykułów:

Mieczysław SOBOL przeszedł drogę przez mękę, by uhonorowano bohaterów…

Opis przebiegu akcji MOST III sporządzony przez ppłk.”Mirosława”, Stefana Musiałka- Łowickiego, byłego inspektora AK „Tama”, który dowodził przeprowadzeniem tej akcji.

biografia ppłk.”Mirosława”, Stefana Musiałka-Łowickiego, który dowodził przeprowadzeniem tej akcji

 

PODZIĘKOWANIE.
Bardzo serdecznie dziękuję Panu mgr inż. Mieczysławowi SOBOLOWI za udostępnienie materiałów i życzę dalszych sukces zarówno w pracy zawodowej i w życiu osobistym, a śmiałkom akcji MOST III dedykuję ten fragment wiersza:

„Jest jeden czas miłości, jest jeden czas wiary
dla tych, którzy odeszli, dla tych co zostają.
Wszystko staje się jednym: żywe i umarłe,
wszystko splata się w jedną NARODOWĄ PAMIĘĆ.
Ona przeszłości i przyszłości sięga
Przez serce żywe, co w piersiach nam bije,
BO WOLNOŚĆ TO JEST TYLE
ILU NAS POLEGŁO
I WOLNOŚĆ TO JEST TYLE
ILU NAS DZIŚ ŻYJE.”

(Józefa Radzymińska – … “Jest jeden czas miłości”)

Opracowano w oparciu o :
1) Notatki właściciela artykułu
2) Magazyn Tarnow .in autora: Zygmunta Szycha
3) dws-xip.pl

Zdjęcie autora artykułu

Wszystkie materiały są własnością Pana mgr inż. Mieczysława SOBOLA i zostały opublikowane za wyłączną jego zgodą.

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment