Jerzy Moskal
Kontynuując naszą coroczną tradycję w dniu 01 kwietnia 2016r. klasy geodezyjne 3TG oraz 4TG ZSKU pod opieką nauczyciela-geodety uczestniczyły w dniu otwartym w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej.
Głównym celem organizowanego przedsięwzięcia było zaprezentowanie uczniom zawodów pożądanych na rynku pracy oraz integracja młodzieży ze środowiskiem studenckim.
Nasze klasy uczestniczyły w następujących zajęciach:
– wykład: Fotogrametria i skaning laserowy w modelowaniu 3D – dr inż. Sławomir Mikrut AGH Kraków;
– wykład: Wykorzystanie dronów do pozyskiwania danych fotogrametrycznych – Możliwości i perspektywy – mgr inż. Marek Cisek, GEOGRUNT.
Z wielką przyjemnością uczniowie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez instruktorów z firmy WORD Rzeszów, a także w praktycznych pokazach Oyama Karate (elementy szkolenia, walka sportowa, walka utylitarna) oraz w Kickboxingu (elementy szkolenia, walka sportowa). Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem.
Serdecznie dziękujemy Pani Rektor oraz pracownikom naukowym uczelni za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w ciekawych wykładach i zajęciach praktycznych.

Dzień otwarty WSIE

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment