Szkola Podstawowa Glogow Malopolski

W dniu 13 września 2018 roku Pan Jerzy GAJDEK, były nauczyciel naszego Technikum Geodezyjnego oraz Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej w trakcie dwóch spotkań w plenerze zachęcał uczniów wybranych klas V i VI do zainteresowania się zawodami geodetów i budowlańców ( do których też można zaliczyć projektantów i architektów ). Dodać należy, że w planie mamy też marcowe spotkanie w 2019 roku z uczniami klas ósmych i trzecich klas gimnazjum, co powinno zaowocować zwiększonym zainteresowaniem naszym technikum, a w dalszej przyszłości studiami na Politechnice Rzeszowskiej.
Spotkania były podzielone na dwie części :
A. Beletrystyczną, będąca opowieścią o wybranych aspektach zawodów z niespodziewanym zadaniem matematycznym i ciekawostkami : historyczną, geograficzną i himalaistyczną.
B. Praktyczną , polegającą na dokonywaniu odczytów na łacie geodezyjnej niwelatorem, instrumentem powszechnie używanym do pomiarów wysokości, tak przez geodetów jak i budowlańców. W części praktycznej pomocą służyli absolwenci głogowskiego gimnazjum, aktualni uczniowie naszego technikum. Byli to: Patryk Kołodziej oraz Daniel Skalski.


Ad. A
Kiedy mamy okazję podziwiać imponujące obiekty budowlane, musimy pamiętać, że ich powstanie nie byłoby możliwe bez ścisłej współpracy budowlańców z geodetami. Niech tę zależność zilustrują trzy obiekty budowlane. Dwa najdłuższe tunele na świecie, pod Alpami (57 km) i kanałem La Manche (50 km) były budowane z obu stron, aby skrócić o 50% czas budowy. To, że drążone tunele „spotykają” się dokładnie w poziomie i pionie jest wielkim dziełem geodetów, a obiekty jako takie jeszcze większym dziełem budowlańców.

 

przekroj tunelu Sw. Gottharda pod Alpami

Przekrój tunelu Św. Gottharda pod Alpami


profil tunelu pod kanalem La MancheProfil tunelu pod kanałem La Manche

 

Bez wielu brygad geodetów nie byłoby możliwe zbudowanie najwyższego budynku (i podobnych) na świecie, Burdż Chalifa w Dubaju  (Zjednoczone EmiratyArabskie) o wysokości 828 m.


budynek Burdż Chalifa DubajBudynek Burdż Chalifa – Dubaj

W tym miejscu wypada nadmienić, że nasz prelegent p. Jerzy Gajdek uczestniczył w budowie jednego z najbardziej skomplikowanych budynków w Rzeszowie, a mianowicie flagowego budynku „V” Politechniki Rzeszowskiej, gdzie zyskał u budowlańców zaszczytne określenie – „nasz nadworny geodeta”. Opis budowy budynku „V” został przedstawiony w artykule „O geometrii budynków” w ogólnopolskim miesięczniku GEODETA i można zapoznać się z nim na naszej stronie  www.tg.zsku-rzeszow.edu.pl

budynek V Politechniki RzeszowskiejBudynek „V” Politechniki Rzeszowskiej

Niespodziewane zadanie matematyczne związane było z osobą Carla Friedricha Gaussa (1777-1855) , niemieckiego matematyka, fizyka, astronoma i geodety, nazwanego „księciem matematyków”. Znana anegdota przytacza zdarzenie, kiedy nauczyciel matematyki, chcąc mieć chwilę czasu dla siebie zadał uczniom pracę polegającą na dodaniu postępu arytmetycznego od 1 do 40. Po krótkiej chwili młodziutki Gauss przyniósł gotowy, prawidłowy wynik.
W Głogowie należało dodać postęp arytmetyczny od 1 do 10. Wyniki też były błyskawiczne (1+10=11, 2+9= 11, 3+8=11 – czyli 5×11=55) a dwójka szóstkowiczów:  (Anna Bednarz z klasy V-tej oraz Mikołaj Gwóźdź z klasy VI-tej) dostała geodezyjne nagrody – taśmy miernicze 5. metrowe.
Za ciekawostkę historyczną można uznać fakt, że pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych Jerzy Waszyngton (1732-1799) był geodetą. Inną ciekawostką, jest to iż najwyższy szczyt Ziemi Mount Everest nosi imię walijskiego geodety Jerzego Everesta (1790-1866). Bez wątpienia himalaistycznym hitem był z kolei fakt, że ten najwyższy szczyt Ziemi, po raz pierwszy w porze zimowej (17 II 1980) zdobył polski geodeta Leszek Cichy (ur. w 1951 r.) wraz z Krzysztofem Wielickim (ur. w 1950 r.).
Na zakończenie słownej części spotkania prelegenci zwrócili uwagę na imponujące osiągnięcia naszego Technikum Geodezyjnego w Ogólnopolskich Olimpiadach Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, gwarantujące indeksy na dowolne najlepsze uczelnie techniczne w kraju, posiadające kierunki geodezyjne. Część laureatów wybiera: Geodezję i Kartografię na Politechnice Warszawskiej, gdzie niedawno został profesorem tej Uczelni, w młodym wieku, nasz absolwent dr hab. Ryszard Szpunar. Inni podejmują studia na Akademii Górniczo Hutniczej, Akademii Rolniczej w Krakowie lub Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Miłocinie, a także w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Warto zajrzeć na naszą stronę geodezyjną www.tg.zsku-rzeszow.edu.pl
Prelekcja Pana Jerzego Gajdka była niezmiernie interesująca dla uczniów. Młodzież chętnie uczestniczyła w dyskusji oraz z radością garnęła się do sprzętu geodezyjnego. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Jerzemu Gajdkowi za bardzo ciekawy wykład i promocję kierunku geodezyjnego wśród młodzieży. Brawo Jerzy. DZIĘKUJE.

 

Album fotograficzny z geodezyjnego pokazu w Szkole Podstawowej w Głogowie Małopolskim – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment