BYLIŚMY – JESTEŚMY – BĘDZIEMY
1962-2022

Bo wspomnienia ogrzewają człowieka od środka…
13 października 2022 roku odbyło się uroczyste święto naszej szkoły – obecnie Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie. 60 lat temu powstała szkoła budowlana, która nadal kształci w zawodach z tej branży. Od 1986 roku uczniowie mogą się kształcić w zawodzie technik geodeta. Od kilku lat nowe kierunki to : technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego, technik architektury krajobrazu. Jest też młodzież w szkole branżowej I stopnia na kierunkach budowlanych. Natomiast w liceum są klasy wojskowe i ogólnokształcące z elementami wizażu i stylizacji.
Jubileusz zgromadził wielu Gości, wśród których byli : dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji, absolwenci i obecni uczniowie. Stworzyliśmy miłą atmosferę do pokoleniowych rozmów i sentymentalnych wspomnień. Dzień wspomnień rozpoczęliśmy mszą, po której odsłonięta została pamiątkowa tablica a potem odbył się program artystyczny.


Historię szkoły przypomnieliśmy korzystając z okolicznościowego wiersza emerytowanej nauczycielki matematyki – Pani Barbary Śnieżek- obecnie znanej rzeszowskiej poetki . Ogromną niespodzianką dla zgromadzonych była promocja książki emerytowanej nauczycielki języka polskiego – Pani Haliny Mandzelowskiej, która jest autorką monografii szkoły, zbierającej informacje o wielu działaniach, akcjach a przede wszystkim o codziennej pracy zespołu ludzi, którzy: uczą, wychowują, inspirują, wprowadzają kolejne młode pokolenia w dorosły świat.
Po oficjalnych przemówieniach był najpiękniejszy czas na : rozpoznawanie się często po latach, długie rozmowy, wspólną kawę lub herbatę, smaczny poczęstunek. Wiele osób spacerowało po szkole, szukając śladów przeszłości ale także doceniając nowoczesne sprzęty usprawniające pracę, wystrój sal, korytarzy i oczywiście pokoju nauczycielskiego, który zawsze wzbudzał ogromne zainteresowanie.
Ten dzień przypomniał nam, że Budowlanka na Baranówce to nasz dom, już na zawsze, niezależnie od tego, gdzie obecnie żyjemy…

 

  

Jubileusz 60-lecia ZSKU

PS
Szanowni Państwo, publikuję wiersz naszej koleżanki Basi Śnieżek, który napisała go na obchody rocznicy 60- lecia naszej szkoły.

 

JUBILEUSZ 60-lecia SZKOŁY

Sześćdziesiąt lat to piękny jubileusz szkoły.

Nie sposób w krótkiej formie opisać historię –

zmieniały się siedziby, nazwy i zespoły…

Strofami pewien zarys przedstawić spróbuję.

Początki nader skromne – konieczność stworzyła

dwie klasy Zasadniczej Szkoły Budowlanej(1)

dla osób pracujących, którym użyczyła

kilka swych sal Państwowa Szkoła Budownictwa(2).

Z każdym następnym rokiem uczniów przybywało,

dodawano profile nowych specjalności,

Technikum wieczorowe(3) trzyletnie powstało –

trzeba było pomyśleć o swej odrębności.

Uczniowie, instruktorzy zbudowali własną

szkołę na Podkarpackiej(4) – tam już można było

otworzyć dla młodzieży jeszcze szkołę dzienną.

Technikum Budowlane też się wprowadziło.

Obok powstał internat. Istniejące szkoły

zawodowe z technikum wówczas połączono

w Zespół Szkół Budowlanych(5). Niedługo służyły

zabudowania owe, gdyż je przekazano

na potrzeby WSI – młodziutkiej uczelni.

I znowu młodzież szkolna wraz z instruktorami,

na zajęciach praktycznych podczas swej nauki,

zbudowała nieomal własnymi rękami,

nowy, piękny budynek tuż przy Sucharskiego(6).

Szkoła jasna, przestronna, wkrótce z internatem

oraz dużą stołówką. Z dumą Żeromskiego

za patrona obrano(7), darząc go pomnikiem( 8 ).

Prestiż wzrósł, gdy powstało tu dzienne Technikum

Budowlane(9), a potem też Geodezyjne(10),

również Policealne Zawodowe Studium(11),

później jeszcze Licea: Techniczne(12), Ogólne(13).

Grono pedagogiczne niezwykle ambitne –

zakładało dla uczniów sportowe drużyny,

koła, organizacje młodzieżowe liczne,

rozpoczął nadawanie radiowęzeł szkolny.

Uczniowie zdobywają trofea sportowe,

wygrywają w turniejach „Złotą Kielnią” zwanych,

wśród klas rywalizacja o wyniki dobre –

nagrodą jest wycieczka dla tych wyróżnionych.

Biorą udział w konkursach, igrzyskach, zawodach,

także w teoretycznych szkolnych olimpiadach,

redagują gazetkę, kronikę prowadzą,

a Samorząd Uczniowski nieraz służy radą.

Bywają tu wieczory różne tematyczne,

apele, dyskoteki, zabawy, studniówki,

wycieczki lub obozy, czy prace społeczne,

spotkania, zawodowe ciekawe praktyki.

Chyba nie ma w Rzeszowie drugiej takiej szkoły,

której nazwy tak często ulegały zmianie.

Początkową ZSB zamieniono w Centrum

Kształcenia Ustawicznego(14), gdzie uczą dziennie,

wieczorowo, zaocznie i eksternistycznie –

młodzież oraz dorosłych – teorii, praktyki.

Kilka szkół oferuje fachowe kształcenie,

a wachlarz specjalności niezwykle szeroki.

Zaś po dziewięciu latach, nazwę tę zmieniono,

jest to Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego(15) –

kombinat oświatowy, gdzie możliwość dano

uczniom, by dokonali wyboru celnego.

Są szkoły zawodowe, technika, licea

o przeróżnych profilach i dla osób wszystkich,

zdających sobie sprawę, jak potrzebna wiedza,

aby z niej w dalszym życiu móc czerpać korzyści.

Można się tu nauczyć fachu potrzebnego,

więc warto się zapoznać ze szkolną ofertą,

z pewnością każdy znajdzie coś frapującego.

Potem brama na studia już będzie otwarta.

© Barbara Śnieżek (nauczycielka matematyki w latach 1985 – 2003)

Rzeszów, 22.02.2022.

(1) Pełna nazwa: Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Rzeszowie. Rok szkolny 1962/63.

(2) Państwowa Szkoła Budownictwa w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego.

(3) Pełna nazwa: Technikum Budowlane dla Pracujących Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Rzeszowie. Rok szkolny 1965/66.

(4) Przeniesienie szkoły do budynku na ul. Podkarpackiej w roku szkolnym 1966/67.

(5) Pełna nazwa: Zespół Szkół Budowlanych Rzeszowskiego Zjednoczenia Budownictwa w Rzeszowie (rok szkolny 1967/68), potem nastąpiła zmiana opiekuna, co poskutkowało zmianą części pełnej nazwy na Zespół Szkół Budowlanych Kombinatu Budowlanego w Rzeszowie. Rok szkolny 1978/77.

(6) Rozpoczęcie nauki w budynku przy ul. Sucharskiego w roku szkolnym 1970/71.

(7) W październiku 1972 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Stefana Żeromskiego i od tego czasu pełna nazwa szkoły brzmiała: Zespół Szkół Budowlanych im. Stefana Żeromskiego Zjednoczenia Budownictwa w Rzeszowie.

( 8 ) Uroczystość odsłonięcia pomnika Stefana Żeromskiego odbyła się 29 maja 1976 r. razem z sesją naukową poświęconą życiu i twórczości patrona szkoły.

(9) Technikum Budowlane dzienne, 5-letnie powstało w roku szkolnym1984/85.

(10) Technikum Geodezyjne dzienne, 5-letnie powstało w roku szkolnym 1986/87.

(11) Policealne Studium Zawodowe dwuletnie powstało w roku szkolnym 1984/85.

(12) Liceum Techniczne powstało w roku szkolnym 1995/96.

(13) X Liceum Ogólnokształcące powstało w roku szkolnym 1997/96.

(14) Zmiana nazwy szkoły na Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie nastąpiła w listopadzie 1995 r.

(15) Obecna nazwa szkoły Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego została nadana w roku szkolnym 2004/2005.

PS

Basiu bardzo dziękujemy za napisanie i użyczenie wiersza dla naszej szkoły

 

 

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment