Przez pierwszy tydzień wyjazdu uczęszczaliśmy na zajęcia hiszpańskiego. Poznawaliśmy na nich podstawowe zwroty i słówka, które przydają nam się w życiu codziennym w Hiszpanii. Po każdej lekcji wychodziliśmy na miasto, żeby w praktyce skorzystać z nowych wiadomości. Po pierwszych zajęciach wybraliśmy się na plac hiszpański, gdzie rozmawialiśmy z przechodniami i pytaliśmy ich o imię, zawód i skąd pochodzą.  Niesamowitym przeżyciem było też odwiedzenie wystawy z obrazami, których kolory musieliśmy opisać. Na ostatniej lekcji byliśmy w supermarkecie i czytaliśmy ceny po hiszpańsku. Była to świetna zabawa!

  

Szlifowanie języka hiszpańskiego

 

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment