W ramach realizowanego projektu: „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” uczniowie będą mieli możliwość odbycia płatnego stażu w wybranych firmach i przedsiębiorstwach, w okresie wakacyjnym tj. lipiec/sierpień 2019 r.  Udział w stażach mogą wziąć udział TYLKO uczniowie, którzy NIE brali jeszcze udziału w tej formie wsparcia w 2018 i 2017 r. Wynagrodzenie za przepracowane 150 h wyniesie około 977 ZŁ.
Zainteresowane osoby są proszone o pilny kontakt z p. E. Przybylak / s.108 / do środy czyli 19 grudnia do godziny 13.00.

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment