Jerzy Moskal
Przedstawiam Państwu drugiego godowianina, śp. Romana KONIECZKOWSKIEGO żołnierza Armii Krajowej, PS. „Głaz”, „Krzemień”, „Skok”, „Szaniec”, dowódcy placówki AK Nr 88b „Śliwa”. Jest on autorem dwóch książek: Strzępy wspomnień i Akowskie krzyże. Rozpoczął starania o rehabilitację Demokratycznej Armii Krajowej. Był Inicjatorem budowy pomników poświęconych żołnierzom AK i DAK w Koniakowie (9 maja 1993 r.) i Strzyżowie (21 maja 1994 r.), którego poświęcenie odbyło się w 1994 roku. Rada miejska nadała Mu Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Strzyżowa w 1994 roku w dowód uznania za działalność konspiracyjną w okresie okupacji hitlerowskiej oraz za utrzymywanie bliskich i serdecznych więzi z rodzinną ziemią strzyżowską.

Treści artykułów:

Biografia Romana Konieczkowskiego

Artykuł poświęcony Strzępom Wspomnień

Artykuł poświęcony Akowskim Krzyżom

Źródło:
1) Piotr Szopa., “Armia Krajowa w Strzyżowskiem”. Instytut Pamięci Narodowej. Rzeszów – Strzyżów 2009r.
2) Roman Konieczkowski – “Strzępy wspomnień”. Wydawnictwo: Bellona Rok wydania: 1991
3) Roman Konieczkowski – Akowskie krzyże. Wydawnictwo: nakł. Autora, data wydania 1997 ISBN 9788390781808

Album fotograficzny poświęcony Romanowi KONIECZKOWSKIEMU

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment