Jerzy Gajdek

W artykule tym nasz kolega geodeta Jerzy Gajdek przypomina, że współczesne metody wyznaczania współrzędnych pomiarowych osnów poziomych mogą się przydać, kierownikom robót geodezyjnych ze starszego i młodszego pokolenia geodetów. Ponieważ formuła znowelizowanego rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2020 w sprawie standardów technicznych, została zmieniona, tzn. nie posiada ono teraz charakteru instrukcji technicznych, nasz kolega stara się przypomnieć niektóre krytykowane przeze niego zapisy z [Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego] ilustrując je przykładami konkretnych obliczeń, co może być wykorzystane przez „kierowników prac geodezyjnych” i stać się przydatne w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zapraszam poniżej do ciekawego artykułu popartego rachunkiem wyrównawczym.

 

  

Przegląd Geodezyjny nr 12_2021

 

Opublikowano w oparciu o przesłane materiały autora artykułu i wyłącznie za jego osobistą zgodą.

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment