Jerzy Moskal

W dniach 24-25.10.2013r odbyła się szkolna olimpiada geodezyjna, celem której było wyłonienie trójki kandydatów reprezentujących nasze Technikum
Geodezyjne na Ogólnopolską XXXVI Olimpiadę Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej,

Z przodu Bar Karolina

która odbędzie się na wiosnę 2014r w Opolu. Młodzież klas: 2TG i 3TG w pierwszym dniu olimpiady podczas rozwiązywania testów i zadań tekstowych.

 

Szkolna olimpiada geodezyjna I-szy dzień

 

 

 

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment