Jerzy Moskal

Ćwiczenia terenowe z pomiaru tachimetrycznego klasy 3 Technikum Geodezyjnego w Rzeszowie. Nasi uczniowie wykonują pomiar sytuacyjno-wysokościowy wycinka terenu w parku Sybiraków. Wykorzystują do tego celów dalmierz TOPCON 3100N z możliwością rejestracji danych z wyjątkiem szkicu. Szkic wykonują ręcznie. Muszę przyznać, że od wielu lat robię to ćwiczenie z klasami i zachowanie wszystkich uczniów jest jednakowe, dziękują za możliwości pokazania działania rejestracji dalmierza, strasznie się im to podoba, nie chcą iść na inne zajęcia stojąc przy instrumencie i naciskając jeden guzik, który potrafi wszystko zarejestrować. Sprawia im to ogromną frajdę i przyjemność. Obiecuję naszym absolwentom, którzy piszą mi, że chcieliby zobaczyć wyniki pracy przyszłych adeptów sztuki geodezyjnej i porównać je ze swoimi pracami w tym czasie, że po przesłaniu danych do komputera i ich obróbce w programach geodezyjnych dołączę wynik ich pracy do tej prezentacji. Serdecznie pozdrawiam uczniów klasy 3TG oraz naszych absolwentów.

Zapraszam do fotogalerii:

  

ĆWICZENIA TERENOWE-3TG

 

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment