Przedstawiam dla uczniów starających się na praktyki zagraniczne,  zestaw dokumentów zawierających następujące zagadnienia:

 

  1. Regulamin rekrutacji uczestników  do projektu“Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy”

 

  

Regulamin Rekrutacji do projektu

 

 

2. Ogłoszenie o rekrutacji  do projektu:

 

  

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu

 

3. Formularz zgłoszeniowy do projektu:

 

  

Formullarz zglloszeniowy do projektu

 

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment