Fluda Andrzej

W sobotę – 10 kwietnia 2010 roku – w siedzibie Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji w Lublinie, zakończył się centralnyfinał XXXII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, organizowanej pod patronatem Głównego Geodety Kraju.
Wśród szkół najlepszy wynik uzyskało nasze technikum, zas Dominika Ożóg i Krzysztof Malach – ucznowie naszej szkoły, zajęli kolejno 2 i 3 miejsce.
W sobotę – 10 kwietnia 2010 roku – w siedzibie Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji w Lublinie, zakończył się centralnyfinał XXXII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, organizowanej pod patronatem Głównego Geodety Kraju. W trzydniowych zmaganiach uczestniczyła rekordowa w historii konkursu liczba 87 najlepszych uczniów z 29 geodezyjnych szkół pond gimnazjalnych kształcących w zawodzie technik geodeta. Podobnie jak w latach ubiegłych rywalizacja odbywała się w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i centralnym.

W Lublinie odbyły się dwa ostatnie. Etap okręgowy składał się z dwóch części:
teoretycznej w postaci testów i zadań pisemnych (8 kwietnia), po którym wyłoniono dziesiątkę finalistów.
praktycznej (9 kwietnia), która odbyła się na terenie malowniczego Muzeum Wsi Lubelskiej i pozwoliła na wybór najlepszych drużyn.

Wśród szkół najlepszy wynik uzyskało Technikum nr 12 z Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, które w przyszłym roku będzie gościło uczestników olimpiady. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, trzecie miejsce zdobyli uczniowie z Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie. W klasyfikacji indywidualnej najlepszy okazał się Marcin Mariasiewicz – uczeń PSBiG w Lublinie. Zwycięzca otrzymał komputer ufundowany przez Głównego Geodety Kraju. Dwa kolejne miejsca – 2 i 3 zajęli: Dominika Ożóg i Krzysztof Malach – uczniowie z Technikum nr 12 z Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie. Jako nagrody otrzymali drukujące urządzenia wielofunkcyjne. Poza nagrodami rzeczowymi, pierwsza trójka jest zwolniona z pierwszej części egzaminu zawodowego po ukończeniu technikum i ma wolny wstęp na kierunki geodezyjne na wszystkie uczelnie w Polsce.

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment