W dniach 27-29. maja 2021 roku odbyła się w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie przy ul. Sucharskiego – XLIII Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, której organizacja została przyznana szkole jako forma wyróżnienia za wyniki osiągnięte przez jej uczniów z Technikum Geodezyjnego w 2019 r. Warto dodać, że podobne zawody odbyły się w ZSKU w 2011 r.

W tym roku w olimpiadzie uczestniczyły trzyosobowe reprezentacje z 22 szkół z całej Polski, które przyjechały do Rzeszowa wraz ze swoimi opiekunami.

Zawody etapu okręgowego obejmujące rozwiązywanie zadań tekstowych, testów oraz praktycznych w terenie (Park Sybiraków) odbywały się przez pierwsze dwa dni.

Dzień trzeci przeznaczony był na zawody etapu centralnego, do którego zakwalifikowało się dwudziestu najlepszych uczniów z etapu okręgowego, w tym dwóch uczniów Technikum Geodezyjnego z Rzeszowa. Są to Tomasz Małka i Wiktor Marszałek.

Etap centralny rozpoczął się testem, na podstawie którego najlepszych dziesięciu uczniów – w tym Tomasz Małka – zostało zakwalifikowanych do finału Olimpiady WGiK.

W finale, najlepsi młodzi geodeci odpowiadali na losowo wybrane pytania przed komisją składającą się z pracowników naukowych polskich uczelni technicznych oraz wybitnych praktyków. Zwycięzcami olimpiady zostali uczniowie z Lublina, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca i uczeń z Bydgoszczy, który zajął miejsce trzecie. Tomasz Małka z naszej szkoły zajął w finale miejsce ósme.

Laureaci oraz finaliści Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej otrzymają indeksy na kierunek „geodezja i kartografia” w wielu polskich uczelniach.

Ponadto, zarówno laureaci jak i finaliści otrzymali cenne nagrody rzeczowe, których fundatorami były m.in. firmy geodezyjne z Podkarpacia wspierające organizację olimpiady:

GEORES Sp. z o.o. z Rzeszowa

GEOKART – International Sp. z o.o. z Rzeszowa

GEOMIAR Sp. z o.o. z Jarosławia

GEODRAW z Rzeszowa

NKA. z Dębicy

Olimpiada była wydarzeniem wspieranym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Głównego Geodetę Kraju i Komitet Geodezji PAN. Organizatorem Olimpiady było Stowarzyszenie Geodetów Polskich a miejscem przeprowadzenia – jak wcześniej już zostało wspomniane – Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie przy ul mjr. H. Sucharskiego 4.

Zapraszam do galerii zdjęć:

Album fotograficzny z Ogólnopolskiej Olimpiady Geodezyjnej w ZSKU

 

Muzeum uczniowie

 

2-gi dzień olimpiady

 

Wykład o GPS

 

Muzeum nauczyciele

 

3-ci dzień olimpiady

 

Wyniki INDYWIDUALNIE-2021 Finał

 

Wyniki DRUŻYNOWO-2021

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment