Jerzy Gajdek

Przedstawiam Państwu kolejny artykuł naszego kolegi Jerzego Gajdka n.t. zaostrzenia dokładności pomiarów I grupy dokładnościowej, a także poszerzeniu informacji w dokumentacji ewidencji gruntów o błędy średnie, a także błędy względne jako miernika dokładności pomiaru. Kolega uważa, że przedstawione przeze niego propozycje powin­ny być stosowane równolegle do obowiązujących przepisów, aż do prawnego ich zalegalizowania.
Serdecznie dziękuję naszemu geodecie Jerzemu Gajdkowi za ciekawe, poparte rachunkiem wyrównawczym uzasadnienia stosowania wyższej dokładności, a Państwa zapraszam do ciekawego artykułu poniżej, dotyczącego pomiarów geodezyjnych:

  

PG 2_2020 art_J_Gajdka

 

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment