Jerzy MoskalGrupa geodezyjna w terenie
Zgodnie z nową podstawą programową adepci geodezji klas 1-szych i 2-ich wykonują raz w tygodniu pomiary terenowe (zniesiona została praktyka 4-tygodnowa na końcu roku szkolnego). Uczniowie klas pierwszych wykonują tyczenie i pomiar sytuacji metodą ortogonalną, a klas drugich niwelację geometryczną zastabilizowanych punktów osnowy w nawiązaniu do dwóch niezależnych reperów..

 

 

Ćwiczenia terenowe-2014

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment