Jerzy Moskal
Uczniowie z klasy trzeciej Technikum Geodezyjnego w ZSKU w Rzeszowie odbywają ćwiczenia terenowe z geodezji inżynieryjnej pod fachową opieką doświadczonych geodetów: mgr inż. Andrzeja Fludy oraz mgr inż. Andrzeja Przybyły.  Młodzież w zespołach przygotowuje niezbędne dane do wytyczenia fragmentu łuku kołowego metodą biegunową jako elementu fragmentu trasy drogowej. Przeprowadzane ćwiczenia z pewnością pomogą dobrze przygotować się do egzaminów praktycznych.

 

 

Pomiary inżynieryjne 2014

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Comments: 2

Leave a comment