Dnia 25.10.2013r dzięki uprzejmości Pana inż. Tomasza BAJKA, który użyczył uczniom własnego sprzętu GPS /CHC-X91/.
Młodzież szkolna wraz z nauczycielami geodezji zakłada w Parku Sybiraków ćwiczebną osnowę ze stabilizacją naziemną

Monika Pietrucha

oraz wyznacza ich współrzędne (X,Y,Z) w układzie geograficznym WGS-84 oraz w układzie geodezyjnym 2000. 

 

Ćwiczenia geodezyjne z GPS (CHC-X91)

 

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment