Jerzy MoskalProdziekan WSiE w Rzeszowie Ptaszek
W dniu 20.11.2013r nasi uczniowie klas III i IV technikum geodezyjnego uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych zorganizowanych przez WSI-E z siedzibą w Miłocinie.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
11.00 – 12.15
Wykład otwarty w ramach TOPCON UNIVERSITY
pt. „Rynek usług pomiarowych w EUROPIE – nowe technologie szansą na nowe miejsca pracy oraz zwiększenie produktywności” (wykład w j. angielskim z tłumaczeniem na j. polski) Prowadzący: Laszlo Szentpeteri – Topcon Europe Positioning B.V
12.30 – 14.00
– Zastosowanie technologii GPS w geodezji – warsztaty terenowe
– Wykorzystanie skanera FARO FOCUS 3D oraz oprogramowania FARO SCENE – warsztaty terenowe.
Serdecznie dziękujemy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej (WSI-E) z siedzibą w Miłocinie za zaproszenie naszych uczniów na wykład oraz warsztaty terenowe oraz prosimy o dalszą współpracę.

Miłocin-2013

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment