Jerzy MoskalW srodku z pucharem Slawek Wesolowski
Kontynuując kilkuletnią, aktywną współpracę z Wyższą Szkołą Inżynieryjno – Ekonomiczną, uczniowie klasy 4-tej Technikum Geodezyjnego w Rzeszowie wzięli udział w Dniach Otwartych, które odbyły się 13 marca br. Głównym celem organizowanego przedsięwzięcia było przedstawienie uczniom klas geodezyjnych nowych modnych zawodów, pojawiających się na rynku pracy oraz integracja ze środowiskiem studenckim. Młodzież zapoznała się ze; specyfiką studiów na kierunku Geodezja i Kartografia, najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w Geodezji, realnymi perspektywami zawodowymi dla inżynierów geodetów na rynku pracy. Spotkanie to niewątpliwie przyczyniło się do wyboru, ścieżki kształcenia, która w przyszłości zaowocuje sukcesem na rynku pracy. Rozstrzygnięty został również konkurs w następujących kategoriach:
1.”Wpływ rozwoju technologii pomiarowych i obliczeniowych na jakość opracowań geodezyjnych i kartograficznych „
2.”Młodzi zdolni …nielojalni, czyli pokolenie Y na rynku pracy”
Nasi uczniowie uczestniczyli w prezentacji pracy pod tytułem „Zastosowanie skaningu laserowego w pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne”, przedstawiony przez przedstawiciela firmy TOPCON z Rzeszowa. Ponadto podczas wykładu, przedstawionego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, przedstawiono zasady bezpiecznej jazdy, które później studenci i uczniowie mogli zastosować w praktyce, uczestnicząc w jazdach konkursowych na parkingu WSI-E. Finałem spotkanie był turniej paintballa, który wygrała nasza drużyna z 4-tej klasy Technikum Geodezyjnego Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie. Naszym zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Dni otwarte Miłocin 2014

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment