Jerzy MoskalPomiary geodezyjne w Parku Sybirakow
W dniu 04 kwietnia 2014r pod opieką doświadczonego geodety Pana mgr inż. Andrzeja Fludy, uczniowie klasy 2-giej geodezyjnej w ramach ćwiczeń z geodezji inżynieryjnej wykonywali w terenie:
TYCZENIE BUDYNKU:
1) Pomiary wysokościowe
– założenie reperu roboczego
– wyznaczanie zera budynku na ławach budowlanych w oparciu o reper roboczy;
2) Pomiary sytuacyjne
– tyczenie na gruncie osi budynku
– przeniesienie osi budynku na ławy budowlane.
Uczniowie z dużym zaangażopwaniem wykonują precyzyjne pomiary.

Wiosna w Technikum Geodezyjnym 2014

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment