Jerzy Moskal
W dniu 26.09.2013r w naszym Technikum Geodezyjnym świętowaliśmy “Dzień Geodety”.
Harmonogram zajęć był następujący:
1) – odśpiewanie hymnu geodetów
2) – 9.10-11.30 mecze piłki nożnej (chłopców) między klasami geodezyjnymi (1TG,2TG,3TG,4TG)
3) – 11.45-13.50 mecze piłki siatkowej (dziewczyn) między klasami geodezyjnymi (1TG,2TG,3TG,4TG)
4) – 14.00–15.00 gry i zabawy sportowe:
– bieg z łatą między tyczkami
– przechodzenie pod tyczką
– strzelanie piłką nożną do małej bramki
– mierzenie długości krokami
– Zakończenie – odśpiewanie hymnu geodetów
Rokrocznie nasi geodeci obchodzą „Święto Geodety” na sportowo uczestnicząc w różnego rodzaju rozgrywkach na hali sportowej. W tym roku były to: piłka nożna, siatkówka i szachy. Najlepszą drużyną w piłce nożnej okazała się klasa 3TG, natomiast w rozgrywkach w siatkówkę dziewczyny z klasy 2TG. Z zabawach i grach sportowych wzięli udział także nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych. Jak zawsze wszyscy razem- uczniowie i nauczyciele zakończyli to święto odśpiewaniem hymnu geodetów.

    W srodku w koszuli w kratke Jerzy Moskal

Dzień Geodety Europejskiego i Geoinformacji ustanowiony został po raz pierwszy w dniu 05.03.2012r przez prezesa Europejskiej Organizacji Geodetów w 500 rocznicę urodzin flamandzkiego matematyka i geografa, prekursora współczesnej kartografii – Gerarda Mercatora (1512-1594)..

 

Dzień Geodety-2013

 

 

 

 

 

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment