Jerzy Moskal
11 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego odbyła się wyjątkowa uroczystość- Jubileusz 30-lecia Technikum Geodezyjnego w Rzeszowie.
Absolwenci witali się z ogromną radością po kilku, kilkunastu lub dwudziestu kilku latach, poznając swoich kolegów z klasy i nauczycieli. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą o godzinie 10-ej, odprawioną przez absolwenta naszej szkoły- ks. Rafała B, który przypomniał historię rzeszowskich geodetów i szczerze dziękował w imieniu wychowanków za cierpliwość i poświęcenie dyrekcji i grona pedagogicznego. Z kościoła udaliśmy się do holu ZSKU, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę związaną z 30-leciem geodezji. Następnie na sali gimnastycznej powitali nas konferansjerzy Pan Andrzej F –geodeta i Pani Edyta M-Cz- anglistka.

W uroczystości wzięli udział Szanowni Goście:

Pani Bożena P-Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty,
Pan Zygmunt R ze Stowarzyszenia Rozwoju Rzeszowa,
Pani Izabela S-Profesor Nadzwyczajny Zakładu Geodezji i Geotechniki Politechniki Rzeszowskiej,
Pan Stanisław Z- Kierownik Katedry Historii Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Pan Adam Sz –Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego,
Pan Zbigniew Pi- Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych,
Pani Beata B z TV Rzeszów

wraz z byłymi dyrektorami w osobach:

Pana Edwarda Ch,
Pana Józefa W,
Pana Henryka C,
Pani Teresy I,
Pana Macieja Dz,

a także obecna dyrekcja szkoły:

Pan Bogdan R,
Pan Grzegorz K,
Pani Dorota S.

Prowadzący jubileusz przypomnieli okoliczności powstania szkoły geodezyjnej w 1986 roku, opowiedzieli o zmianach w sposobie nauczania i egzaminowania a także o kształceniu studentów na kierunku „ geodezja i kartografia”, realizowanym w porozumieniu z ówczesną Akademią Rolniczo-Techniczną w Olsztynie.
Po przemówieniach Dyrektora Bogdana R, mowach reprezentantów władz miasta, kuratorium i absolwentów, młodzież z obecnej klasy pierwszej technikum geodezyjnego zaprezentowała program słowno-muzyczny. Były to refleksje na temat minionych lat, wspomnienia o laureatach Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej i szczere życzenia dla byłych i obecnych dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkoły.
Szczególne podziękowania skierowane zostały do Pana Jerzego Moskala-pomysłodawcy imprezy, nauczyciela geodezji, który tworzył szkołę 30 lat temu i przez te wszystkie lata w niej pracował. Ten wyjątkowy człowiek niestrudzenie od wielu tygodni kontaktował się z absolwentami, planował spotkanie i utworzył Muzeum Geodezji, Fotogrametrii i Kartografii.
Po części artystycznej wszyscy uczestnicy zjedli pyszny obiad w szkolnej stołówce, by później zwiedzać szkołę i oglądać muzeum geodezji. Kolejnym punktem programu był wykład absolwenta Mateusza Bieleckiego na temat : „Geodezja wysokich lotów-wprowadzenie do technologii UAV oraz dronów”. Następnie odbyły się spotkania z wychowawcami i był czas na wspomnienia i opowiadanie o tym, co wydarzyło się po ukończeniu technikum.
Sobotni, czerwcowy wieczór spędziliśmy na długich rozmowach o : szkole, rodzinnym życiu, karierze zawodowej i różnych życiowych planach.
Rozstając się zgodnie uznaliśmy, że był to wyjątkowy dzień, za który ogromnie dziękujemy Panu Jerzemu Moskalowi, który przez 30 lat aktywnie uczestniczył w rozwoju geodezji w naszej szkole i perfekcyjnie przygotował i zrealizował spotkanie po latach.

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment