Jerzy MoskalHarmonogram 30-lecia Technikum Geodezyjnego w Rzeszowie
1 września 1986 roku rozpoczęła się historia kształcenia geodetów na ul. Sucharskiego 4 w Centrum Kształcenia Ustawicznego a od roku szkolnego 2014/05, pod tym samym adresem, w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego. Od 1995 roku działało porozumienie z Akademią Rolniczo-Techniczną w Olsztynie, późniejszym Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, dzięki któremu studia w Rzeszowie ukończyło 287 absolwentów, uzyskując tytuł zawodowy inżyniera z zakresu geodezji i kartografii. Przez 30 lat wykształcenie na poziomie technika lub inżyniera uzyskało ponad 900 osób. Obecnie w szkole młodzieżowej w 4-letnim cyklu technikum w ZSKU w Rzeszowie nieprzerwanie kształcą się przyszli geodeci.. Od lat uczniowie technikum geodezyjnego są laureatami olimpiady i otrzymują indeksy na wyższe uczelnie. W związku z osiągnięciami uczniów w 2011 roku byliśmy organizatorami XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Wśród absolwentów są właściciele firm, pracownicy naukowi działający w kraju i za granicą. Dzięki projektom unijnym szkoła pozyskała fundusze z programów: POKL , Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci, Podkarpacie stawia na zawodowców. Młodzież uczestniczyła w projekcie „Geodeci szansą na Euro 2012”,brała udział w wymianie doświadczeń zawodowych, atrakcyjnych wycieczkach i szkoleniach. Ponadto dzięki funduszom unijnym zakupiliśmy nowoczesny sprzęt, który znacznie usprawnił i uatrakcyjnił pracę dydaktyczną. 30 lat Technikum Geodezyjnego w ZSKU w Rzeszowie zainspirowało nauczyciela geodezji Pana Jerzego Moskala, który uczy przedmiotów zawodowych od początku szkoły geodezyjnej na Sucharskiego 4, do zorganizowania jubileuszu. Jako pomysłodawca spotkania zmobilizował do przygotowania imprezy dyrekcję, nauczycieli i uczniów.
11 CZERWCA 2016 ROKU ODBĘDZIE SIĘ W NASZEJ SZKOLE JUBILEUSZ 30-LECIA TECHNIKUM GEODEZYJNEGO; będzie czas na: wspomnienia, spotkania roczników, zwiedzanie powstałego na tę okoliczność Muzeum Geodezji, Fotogrametrii i Kartografii, pokaz nowoczesnego sprzętu geodezyjnego i długie geodetów rozmowy…

Harmonogram 30-lecia Technikum Geodezyjnego w Rzeszowie

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment