Z lewa Mateusz Bielecki i Andrzej Fluda opiekun

W dniach 12-14 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu odbyły się etapy okręgowy i centralny XXXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Najwięcej punktów w rywalizacji indyfidualnej uzyskał nasz uczeń Mateusz Bielecki, który zdobył ich aż 118. 311[04] Technik geodeta Finał dla dziesięciu uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki na etapie okręgowym, został przeprowadzony 14 kwietnia 2012. Zwycięzca uzyskał 75 punktów, zaś drugie miejsce z różnicą zaledwie jednego punktu uzyskał nasz uczeń Mateusz Bielecki. W dniach 12-14 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu odbyły się etapy okręgowy i centralny XXXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Udział w niej wzięło 100 najlepszych uczniów wyłonionych w etapie szkolnym z 34 geodezyjnych szkół średnich z całej Polski. Organizatorem olimpiady był Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu.

W wyniku eliminacji szkolnych (odbyły się one w październiku) komisje wyłoniły trzyosobowe drużyny, które reprezentują placówkę na etapie okręgowym. Eliminacje okręgowe przeprowadzone zostały 12 i 13 kwietnia w formie zadań pisemnych i testów oraz dodatkowo sprawdzianu umiejętności praktycznych w klasyfikacji drużynowej. Wyłoniły one 3 laureatów drużynowych i 10 finalistów indywidualnych do etapu centralnego.

Rywalizacja indywidualna wyłoniła dziesiątkę finalistów. Najwięcej punktów w tym etapie uzyskał nasz uczeń Mateusz Bielecki, który zdobył ich aż 118.

Finał dla dziesięciu uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki na etapie okręgowym, został przeprowadzony 14 kwietnia 2012. Poprawność odpowiedzi ustnych na wylosowane w zestawie cztery pytania oceniało pięcioosobowe jury w skali od 0 do 25 punktów. Zwycięzca uzyskał 75 punktów, zaś drugie miejsce z różnicą zaledwie jednego punktu uzyskał nasz uczeń Mateusz Bielecki.
Laureaci olimpiady, tj. uczniowie, którzy zajęli 3 pierwsze miejsca w etapie centralnym, uzyskują prawo wstępu na kierunek geodezja i kartografia na dowolnej uczelni wyższej. Pozostali uczestnicy etapu centralnego (finaliści) mają zapewnione indeksy na kierunku geodezja i kartografia w uczelniach, których senaty podjęły odpowiednią uchwałę w tym zakresie. Każdy z nich musi oczywiście wcześniej zdać maturę. Wszyscy uczestnicy tego etapu są również zwolnieni z części pisemnej egzaminu sprawdzającego kwalifikacje zawodowe, co jest równoznaczne z zaliczeniem tej części egzaminu z wynikiem najwyższym.

Dzięki dofinansowaniu imprezy przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także licznym sponsorom, laureaci, finaliści i najlepsze drużyny oraz nauczyciele otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe (m.in. laptopy, rzutnik, aparaty fotograficzne, tablet). Wśród nich znalazły się także książki i prenumerata miesięcznika GEODETA.
Żródło:
-www.sgp.geodezja.org.pl
-www.geoforum.pl

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment