Mateusz Bielecki
Rokrocznie w okresie wiosennym uczniowie klas geodezyjnych od pierwszej do trzeciej mają przerwę w zajęciach lekcyjnych i uczestniczą w terenowych ćwiczeniach geodezyjnych. Aktualnie praktykę rozpoczęła 3-cia klasa Technikum Geodezyjnego i będzie ona trwała od 08.03-04.04.2012r. Praktyka prowadzona jest obok szkoły na terenie Parku Sybiraków pod okiem doświadczonych geodetów.

Zadaniem ćwiczeń terenowych jest:
– połączyć nabytą wiedzę z praktyką
– pogłębiać umiejętności związane z obsługą instrumentów geodezyjnych, pomiarów
i obliczeń geodezyjnych
– poszerzać umiejętność sporządzania map klasycznych i numerycznych
– nabywać umiejętność rozwiązywania problemów inżynieryjnych za pomocą metod geodezyjnych

Cała praca jest rejestrowana przez uczniów bezpośrednio w terenie na elektronicznych stacjach pomiarowych TOPCON 3100N. Następnie uczniowie w pracowni komputerowej kopiują wyniki pomiarów do komputerów i cały proces tworzenia map odbywa się na drodze numerycznej za pomocą programów geodezyjnych. Proces opracowania mapy kończy się jej wydrukiem na drukarce. Nauka przedmiotów geodezyjnych w szkole wraz z ćwiczeniami terenowymi jest prowadzona w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, z wykorzystaniem najnowocześniejszych przyrządów pomiarowych stosowanych w przedsiębiorstwach geodezyjnych w Polsce i na świecie

Klasy geodezyjne w plenerze 2012

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment