Mateusz BieleckiNasza 3-jka w Olimpiadzie ZSKU 2011
Do soboty w naszej szkole najlepsi w Polsce uczniowie z geodezji i kartografii mierzą się w ogólnopolskiej olimpiadzie. Uczestnicy konkursu będą musieli się wykazać znajomością zagadnień teoretycznych oraz rozwiązać skomplikowane zadania w terenie. Ich umiejętności oceni dziesięcioosobowe jury złożone z praktyków, profesorów uczelni wyższych oraz nauczycieli. Pierwsza trójka oprócz cennych nagród może liczyć na otrzymanie indeksu dowolnej uczelni w Polsce kształcącej w profilu geodezyjnym.

XXXIII Olimpiada geodezyjna w ZSKU

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment