Jerzy Moskal
W związku ze zbliżającym się 30-leciem geodezji bardzo prosimy naszych absolwentów o przesyłanie na poniższy adres mailowy: wspomnień i anegdot z pobytu w szkole, dawnych zdjęć i różnych materiałów, które moglibyśmy wykorzystać na spotkaniu jubileuszowym.

Zachęcamy do współpracy.
E-mail: [email protected]

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment