Mateusz Bielecki
W dniach 01-03.04.2004r na XXVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi nasze Technikum Geodezyjne mieszczące się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie przy ulicy Sucharskiego 4 reprezentował zespół w składzie:
1) Marcin BĘBEN            – 5TG
2) Jarosław BAGNICKI – 4TG
3) Janusz GIEMZA        – 4TG
W finale Centralnym o najwyższe miejsca walczyły 22 drużyny z całej Polski. W pierwszym dniu przez 2,5 godziny młodzież rozwiązywała cztery zadania tekstowe z różnych zakresów geodezji. Po południu odbył się test złożony z 80 pytań z pięciu przedmiotów: geodezja inżynieryjna, geodezja urządzeniowo-rolna, fotogrametria, prawoznawstwo geodezyjne. W drugim dniu wykonywali praktyczne obliczenia z wykonanych 2-ch zadań terenowych. Na samym końcu jeszcze była seria pytań teoretycznych. Jarosław BAGNICKI odpowiadając na pytania przed komisją i widownią zajął IV-te miejsce w Polsce. W nagrodę otrzymał INDEKS na dowolną uczelnię techniczną w kraju.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcy, a także opiekunowi mgr inż. Andrzejowi Fludzie.

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment