Jerzy Gajdek
Za zgodą starszego wykładowcy Jerzego GAJDKA z Politechniki Rzeszowskiej (byłego pracownika Zakładu Geodezji i i Geotechniki im. Kaspra Weigla) publikuję cykl artykułów dotyczących różnych dziedzin geodezji, łącznie ze skaningiem laserowym. Starszy wykładowca Jerzy Gajdek m. innymi po przepracowaniu 20 lat w Politechnice Rzeszowskiej przeszedł na emeryturę. W ciągu swojej pracy w Politechnice opublikował 65 artykułów inżynierskich dotyczących różnych aspektów geodezji w różnych czasopismach, najczęściej w Geodecie i Przeglądzie Geodezyjnym. Jego publikacje niech posłużą naszym: uczniom, studentom, samodzielnym geodetom , pracownikom naukowym , do poszerzenia i utrwalenia swojej wiedzy, a także spojrzenia na niektóre zagadnienia głębiej z punktu rachunku wyrównawczego, instrukcji geodezyjnych i obowiązujących przepisów.
Dziękuję koledze Jerzemu Gajdkowi (który był także nauczycielem w naszym Technikum Geodezyjnym w ZSKU w Rzeszowie przez 3 lata) za udostępnienie niżej opracowanych artykułów.

Załączam:

Wykaz publikacji J G do 2018 z usystematyzowaniem zagadnień{Zakt.07022019]

Dokładność inwentaryzacji obiektów budowlanych technologią skaningu laserowego

Granica nasz odwieczny problem

Geofelieton (kłopoty z królową nauk)

To nie rzędy i kolumny! Godło map PL-2000 do wymiany

Redakcja Przeglądu Geodezyjnego publikuje pismo Głównego Geodety Kraju oraz odpowiedź mgr inż. Jerzego Gajdka na wyżej omówiony artykuł

Materiały przesłał osobiście Jerzy GAJDEK, który opublikował je w Geodecie, Przeglądzie Geodezyjnym, Nowej Geodezji w Praktyce i miesięcznikach związanych z budownictwem.  Wyraził pisemną zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych i wizualnych w internecie.

mgr inż. Jerzy Gajdek
e-mail: [email protected]

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment