Jerzy Moskal
Jak co roku młodzież klasy 2-giej przygotowuje się do 1-go w życiu egzaminu zawodowego z geodezji. Młodzi adepci sztuki geodezyjnej wykonują pomiary geodezyjne z balkonu sali gimnastycznej. Balkon ten wykorzystujemy do pomiarów geodezyjnych dla wszystkich roczników klas geodezyjnych w okresie złej pogody oraz w zimie. Chcę poinformować niewtajemniczonych, że młodzież w klasie 3-ciej zdaje egzamin zawodowy z geodezji inżynieryjnej, a w 1-szym semestrze klasy 4-tej egzamin zawodowy z gospodarki nieruchomościami. Zostaje im ostatni semestr klasy 4-tej na przygotowanie się do matury już bez przedmiotów geodezyjnych.

Fotki młodych adeptów sztuki geodezyjnej

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment