Jerzy MoskalNaszymi reprezentatami Technikum Geodezyjnego mieszczącego się w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. Sucharskiego 4 na XXXVI Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu są:
– Mateusz GOLEC            -3TG
– Maciej WEŁNIC             -3TG
– Krzysztof MROCZKA   -3TG

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment