ZSKU w Rzeszowie został nominowany do nagrody w ogólnopolskim konkursie EDUinspiracje 2019 w kategorii POWER – Edukacja szkolna za realizację projektu „Angielski w wydaniu maltańskim”. Organizatorem konkursu była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, a w 10 kategoriach konkursowych nominowano 48 instytucji z całej Polski. Głównym celem konkursu było wyłonienie najbardziej wartościowych, zwłaszcza w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów działań, projektów dofinansowywanych z programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Konkurs EDUinspiracje w 2019 roku odbywał się po hasłem „DZIAŁAM I INSPIRUJĘ!”. Jego celem było upowszechnianie rezultatów projektów edukacyjnych, promocja dobrych praktyk w tym zakresie oraz poErasmuskazanie, jak ważną rolę w życiu odgrywa proces uczenia się oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Konkurs był przeznaczony dla beneficjentów instytucjonalnych programów: Erasmus+, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży oraz dla organizacji i instytucji należących do sieci Eurodesk Polska. Konkurs odbywał się w tzw. trybie oscarowym. Oznacza to, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nominowała pięciu kandydatów do nagrody w każdej kategorii. Zainteresowani nie mogli sami zgłosić kandydatury swojego projektu lecz byli wybierani przez kapitułę konkursu.

 

 

 

Nominacje do konkursu można znaleźć na stronie:

Przyznano nominacje w konkursie EDUinspiracje 2019

Ogłoszenie zwycięzców konkursu EDUinspiracje 2019 odbyło się podczas uroczystej gali dla przedstawicieli nominowanych instytucji. Zapraszamy na stronę

Gala EDUinspiracje – Poznaliśmy najlepsze projekty edukacyjne

na której można dowiedzieć się więcej o konkursie i obejrzeć materiały z gali Wręczenia Nagród EDUinspiracji na Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Serdecznie gratulujemy zwycięzcy w naszej kategorii konkursu Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 1 w Elblągu nagrodzonemu za projekt „Autyzm- nowe wyzwania, nowe horyzonty”.

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment