Naglowek Erasmus

Projekt zatytułowany „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy”, współfinansowany w ramach programu Unii Europej­skiej Erasmus+, będzie realizowany w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie przez 19 miesięcy od 01.09.2019 do 31.03.2021. Dofinansowanie projektu z UE: 55 538,00 EUR

Drodzy uczniowie,

Już w styczniu rusza rekrutacja do projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy”. W ramach projektu ZSKU planuje następujące wyjazdy na 2-tygodniowe praktyki zawodowe we wrześniu 2020 dla:

1) 10 uczniów o profilu technik geodeta do Hiszpanii (Sevilla) we współpracy z partnerem projektu EUROMIND

2) 10 uczniów o profilu technik budownictwa do Włoch (Rimini) we współpracy z partnerem projektu Sistema Turismo

3) 10 uczniów o profilu technik architektury krajobrazu do Włoch (Rimini) we współpracy z partnerem projektu Sistema Turismo

Rekrutacja uczniów klas 2 i 3 do projektu odbędzie się w styczniu 2020. Szczegółowe informacje odnośnie zasad rekrutacji będą dostępne na stronie projektu w styczniu.

Już teraz zachęcamy do zadbania o dobre oceny na koniec bieżącego semestru z przedmiotów zawodowych i języka angielskiego, gdyż średnia ocen z tych przedmiotów będzie jednym z ocenianych kryteriów!

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment