Jerzy Gajdek
Szanowni Państwo !!!
Pragnę po raz kolejny przedstawić Państwu naszego kolegę geodetę mgr inż. Jerzego Gajdka , który dzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z obsługą montażu jednego z najciekawszych obiektów zrealizowanych w Rzeszowie. W 2011/12r powstało Regionalne Centrum Dydaktyczno-Administracyjne i Biblioteczne , które stało się sztandarowym budynkiem Politechniki Rzeszowskiej. Kompleks RC został zaprojektowany przez Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL z Warszawy, a wykonawcą była firma SKAŃSKA. Autor w tym artykule dzieli się swoją wiedzą dotyczącą sposobem obsługi geodezyjnej skomplikowanej budowli i opracowaniami poszczególnych kondygnacji w wymiarze 3D, wykonanymi w Auto-Cad . Przedstawione doświadczenia i uwagi mogą przydać się geodetom przy realizacji podobnych inwestycji. Zapraszam do ciekawej lektury.

 

 

O geometrii budynków GEODETA 8_2011

 

Bardzo serdecznie dziękuję Panu mgr inż. Jerzemu Gajdkowi za udostępnione materiały szkoleniowe, które mogą być wykorzystane zarówno przez: uczniów naszego Technikum Geodezyjnego w Rzeszowie, studentów, a także zawodowych geodetów. Jednocześnie pragnę nadmienić, że wszystkie opublikowane materiały są własnością autora artykułu i zostały opublikowano za wyłączną jego zgodą. Wyraził zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych i wizerunku w sieci.

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment