Jerzy Moskal
Chcąc pomóc naszym (innym) absolwentom Technikum Geodezyjnego w wyborze uczelni, zwróciłem się (już po raz drugi) do Naszych studentów i absolwentów już ukończonych studiów wyższych o garść informacji na temat trudności jakie ich spotykają (spotykały), na co trzeba zwrócić szczególną uwagę przy wyborze uczelni kierunków geodezyjnych. Publikuję ich informacje, które na pewno pomogą Wam drodzy absolwenci wybrać uczelnię odpowiednią dla siebie i pozwolą rozwiać wątpliwości co do wyboru dalszych studiów geodezyjnych.

Kierunki studiów:

Politechnika Warszawska

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Geodezja i Kartografia

Państwowa Wyższa Uczelnia Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Miłocinie

Wszystkim naszym absolwentką i absolwentom bardzo serdecznie dziękuję za wypełnienie ankiety. Życzę dalszych sukcesów na studiach, w pracy zawodowej i w życiu osobistym.

Opublikowano za pisemną zgodą naszych absolwentów.

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment