Jerzy Moskal

Nowe podejście do obliczania współrzędnych i dokładności pomiaru punktów i znaków granicznych technologiami klasycznymi oraz dokładność inwentaryzacji obiektów budowlanych technologią skaningu laserowego to zagadnienia które, co z satysfakcją informuję, zostały przedrukowane w kwartalniku budowlanym „biuletyn informacyjny” (nr 3/2020)  Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Obydwa artykuły zamieszczone są na stronie naszego Technikum, ale ponieważ ich  treści przeniknęły dzięki przedrukowi do środowiska budowlańców nie tylko na Podkarpaciu, to  powinniśmy jako geodeci i przyszli geodeci z uprawnieniami umieć odpowiedzieć na dość trudne pytania. W przypadku pierwszego artykułu pytania mogą być np. takie – czy pomierzone punkty graniczne były wyrównane metodą najmniejszych kwadratów, jakie są ich błędy średnie odnotowane w wykazach współrzędnych punktów granicznych, ile wynosi średni błąd (P=0,68)  np. mojej działki ewidencyjnej ?

Natomiast drugi artykuł z 2016 roku (wcześniej przedstawiony w obszerniejszym zakresie na konferencji naukowo – technicznej w 2014 roku) traktujący  o inwentaryzacji obiektów budowlanych technologią skaningu laserowego choć ma umocowanie w dość już odległym Rozporządzeniu w sprawie standardów … z 2011 roku (§ 2 pkt. 23 oraz § 43 ust.3), to jest to zagadnienie jeszcze nieco przyszłościowe. Chyba aktualne ceny skanerów i oprogramowań stanowią nadal bariery w masowym stosowaniu skaningu laserowego. Ale na pewno to się wkrótce zmieni. Kiedyś ceny też były barierą w stosowaniu odbiorników GNSS a teraz takie odbiorniki wykorzystuje już większość geodetów.

Przedstawiam więc do zapoznania się z dowodem przedruku artykułów w postaci elektronicznej wersji  „biuletynu informacyjnego” POIIB nr 3/2020.  Ponadto załączam pamiątkowy już rollup będący syntetycznym streszczeniem prezentowanego opracowania o skaningu laserowym.

 

Biuletyn_pdkoiib_wrzes3_2020

 

– prezentację opiekuna Naukowego Koła Geodetów GLJB, naszego byłego nauczyciela pana Jerzego Gajdka i dwójki członków GLJB-u : Anny Śnieżek i Rafała Mędronia

 

Dokładność inwentaryzacji obiektów budowlanych technologią skaningu laserowego

 

Rollup będący syntetycznym streszczeniem prezentowanego referatu

Politechnika Rz_rollup

 

 

 

Jerzy Moskal

 

Serdecznie dziękuje naszemu koledze mgr inż. Jerzemu Gajdkowi za udostępnione materiały. Informuję, że zostały one opublikowane wyłącznie za jego zgodą.

 

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment