Jerzy Moskal

Szanowni Państwo ! Trudno tutaj polemizować z naszym kolegą Jerzym Gajdkiem n.t. potrzeby wykorzystania rachunku wyrównawczego w geodezji, w szczególności obliczania błędów średnich położenia punktów, (w szczególności granicznych). Zdaję sobie sprawę z coraz dokładniejszego wykorzystywania różnego rodzaju instrumentów w geodezji, niektórzy z geodetów pewnie już zapomnieli o rachunku wyrównawczym, a niektórzy będąc studentami mieli z tym nie lada kłopoty, ale niestety rachunek wyrównawczy istnieje w geodezji i będzie jeszcze długo istniał. Każdy z geodetów wykonując jakąś pracę w której z góry narzucone są warunki dokładnościowe) musi zadać sobie pytanie? jakiego sprzętu muszę użyć wraz z dodatkowym wyposażeniem aby uzyskać zakładaną dokładność. Niestety bez podstawowej znajomości rachunku wyrównawczego, prawa przenoszenia się błędów, obliczania błędów średnich położenia punktów, takiej dokładności nie da się określić. Dlatego nie wolno dopuścić do sytuacji gdzie o rachunku wyrównawczym się zapomina, przypisując to jedynie dokładności sprzętu geodezyjnego.

 

Słowo wstępne

Przesłanie do geodetów_część I

 

Przesłanie do geodetów_ część II

 

Odpowiedź z GUGiK

 

1_Wykaz publikacji J. Gajdka do VI 2023 roku z usystematyzowaniem zagadnień (1)

 

 

Ekspertyza d-ra inż. A. Doskocza

 

 

Rollup z konf_N_T 2014

 

 

Dokładność inwentaryzacji obiektów budowlanych technologią skaningu laserowego

 

 

Pomiar szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej, w tym pomiar tzw. czwartego narożnika budynku

 

 

Co nie jest prawem zabronione jest dozwolone

 

 

Biuletyn Podkarpackiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

Cała para idzie w gwizdek, więc problemy zostają – czas najwyższy z tym skończyć

 

Serdecznie dziękuje naszemu koledze Jerzemu Gajdkowi za przesłane materiały. W pełni zgadzam się i popieram naszego kolegę w potrzebie dalszego wykorzystania rachunku wyrównawczego w geodezji. Informuję, że wszystkie materiały zostały opublikowane wyłącznie za jego zgodą.

 

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment