Jerzy Gajdek

Szanowni Państwo !
W ostatnich artykułach z  Przeglądów Geodezyjnych nr 5 i 6/ 2023r nasz kolega omawia metodę najmniejszych kwadratów z pominięciem algebry macierzy i krakowianów na jednym z trzech poziomów edukacji.
W części I (PG 5_2023 str.33) stwierdza, że najwyższa pora na otwarcie nowej karty w obliczaniu błędów średnich i innych szczegółów I grupy dokładnościowej, które też powinny być wyrównane metodą najmniejszych kwadratów.


Natomiast w części II (PG 6_2023 str.39) omawia wstęgę wahań przy wyrównaniu osnów geodezyjnych, a także Rozporządzenie z 2021r w którym przywrócono błąd średni punktów granicznych mp  ≤0,10m. Jego słuszna uwaga wskazuje, że do obliczeń działek ewidencyjnych powinny być dołączone błędy średnie , które uwzględnią rzeczywiste błędy średnie położenia poszczególnych punktów granicznych. Błędy te powinny być  także wyliczone metodą najmniejszych kwadratów, a nie brane „z sufitu”.
Bardzo dziękuje naszemu koledze za ciekawe spostrzeżenia i uwagi dotyczące prac geodezyjnych, w których bez względu na rodzaj metody pomiarowej powinien być zawsze brany pod uwagę rachunek wyrównawczy, a w nim metoda  najmniejszych kwadratów. Geodeci powinni o tym zawsze pamiętać i mieć to zawsze na uwadze. Chcę Państwa poinformować, że nasz kolega już dawno jest na emeryturze i ciągle pisze o sprawach geodezyjnych. Jest to już 76 jego publikacja naukowa. Jureczku wielki szacun i uznanie, bardzo dziękuje za ciekawe publikacje, które jak zawsze popierasz obliczeniami geodezyjnymi i rachunkiem wyrównawczym.
P.S.
Serdecznie dziękuje naszemu koledze mgr inż. Jerzemu Gajdkowi za udostępnione materiały. Informuję, że zostały one opublikowane wyłącznie za jego zgodą

  

 

  

PG 5_2023

 

  

PG 6_2023

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment