Jerzy Moskal

Szanowni Państwo !!

W związku z tym, że pracuję w naszym Technikum Geodezyjnym mieszczącym się w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie przy ulicy Sucharskiego 4 już ostatni rok i przechodzę po 36. latach pracy na zasłużoną emeryturę.

Chciałbym na koniec podziękować za współpracę: obecnej dyrekcji szkoły (także wszystkim poprzednim), całemu gronu pedagogicznemu, administracji, a przede wszystkim Paniom: Irenie Chmiel, Zosi Wesołowskiej, Basi Kubickiej, Basi Miękisz, Edycie Frączek mojej absolwentce, Alicji Brodowicz, Małgosi Rug, Mariuszowi Byjośiowi, Jurkowi Pająkowi i obsłudze z Panią Joanną  Byjoś  na czele, a w szczególności moim koleżankom i kolegom: śp. P. Edwardowi Domce, śp. P. Wiesławowi Pajęckiemu, naszej szefowej Teresie Machaj, Andrzejowi Fludzie (za wszystkie lata pracy w rozwoju naszej szkoły, poprzez przygotowywanie młodzieży do Ogólnopolskich Olimpiad Wiedzy Geodezyjno – Kartograficznej), Mieciowi Kuźniarowi, Edwardowi Koprowiczowi, wspaniałemu koledze oddanemu sercem i pracą naszemu technikum Andrzejowi Przybyle, Tomkowi Bajkowi mojemu absolwentowi, Łukaszowi Mazgajowi, młodej geodetce Karolinie Mołoń, która bardzo dobrze przyjęła się do naszego Zespołu jako młody nauczyciel, naszemu niezłomnemu koledze geodecie Jerzemu Gajdkowi za wspaniałe artykuły naukowe poświęcone geodezji (mimo tego, że jest już na emeryturze, nadal publikuje i w swoim dorobku naukowym ma już  73 artykuły naukowe  ; Jureczku, wielki szacun i uznanie), Krzysztofowi Ciskowi za cenny czas poświęcony naszemu technikum, Zenonowi Paszkowskiemu za przepiękny geodezyjny sprzęt rodzinny, który przyniósł i przekazał ze łzami w oczach na moje ręce, wszystkim innym darczyńcom, którzy ofiarowali sprzęt geodezyjny do naszego jedynego na Podkarpaciu Muzeum Geodezyjno-Fotogrametrycznemu mieszczącemu się w naszej szkole, Basi Charkiewicz za udostępnione pomieszczenia dla naszego muzeum geodezyjnego, Edytce Marczak Czaji, Kasi Słomskiej, Madzi Srebrniak, Piotrkowi Kustrze i Grzesiowi Żyradzkiemu, który także jest moim absolwentem, Krysi Woźniak, Lilianie Wroniak za pomoc w organizacji Jubileuszu XXX-lecia naszego Technikum,  Lidii Jasińskiej za prowadzony album dotyczący naszego Technikum Geodezyjnego, Renatce Koźlak Pośko, Maćkowi Dziedzicowi, Robertowi Szyji- społecznemu Inspektorowi Pracy, Andrzejowi Łyszczarzowi, oraz Gabrysi Majcher za wspaniałe artykuły i zdjęcia  publikowane na naszej stronie geodezyjnej z podróży po całym świecie, Halinie Mandzelowskiej za poświęcony własny czas na napisanie książki o ZSKU i geodezji, śp. P. Marysi Józefczyk i Edycie Przybylak, które przez wiele lat dokonywały i dokonują korekty ortograficznej wszystkich tekstów publikowanych na naszej stronie, Mariuszowi Basiście, który zawsze pomagał mi rozwiązywać sprawy trudne dotyczące sprzętu komputerowego  (niesamowity informatyk, Mariusz jesteś WIELKI),  Moim wychowankom, którzy po ukończeniu studiów geodezyjnych zaczęli uczyć w naszej szkole  i
rozwijają ten nasz piękny geodezyjny zawód. Chciałbym także podziękować za współpracę naszym drogim absolwentom, (na dzień 13 stycznia 2023 nasze Technikum ukończyło 1051 uczniów);  wszystkich uczyłem , w większości posiadają własne firmy geodezyjne, z czego jestem bardzo dumny bo lata mojej pracy nie poszły na marne. Życzę Wam wszystkim, zarówno nauczycielom oraz Wam drodzy absolwenci wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i w  życiu osobistym. Wprawdzie żegnam się z pracą, ale nie do końca z Wami, Nadal będę starał się być blisko Was w mediach społecznościowych.

Z podziękowaniem dla wszystkich za lata współpracy

Jerzy Moskal

  

Chwile wspomnień

 

  

Moje podziękowanie

 

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment