Jerzy Moskal

To już ostatnie jedno z ostatnich ćwiczeń terenowych klasy 1TG w terenie w Parku Sybiraków przed zbliżającym się końcem roku szkolnego. Uczniowie klasy 1-szej uczą się centrowania instrumentu geodezyjnego nad punktem. Natomiast klasa 2TG w ramach ćwiczeń terenowych i geodezji inżynieryjnej wykonują w Parku Sybiraków oraz wokół szkoły wcięcie przestrzenne z punktów naziemnej osnowy geodezyjnej oraz pomiar sytuacyjno-wysokościowy (z rejestracją) instrumentem TOPCON 3100N.

Po przegraniu uzyskanych pomiarów do komputera w pracowni komputerowej, wykonają mapę sytuacyjno- wysokościową wraz z interpolacją warstwic w programach  C-geo.

  

Album fotograficzny z ćwiczeń terenowych klasy 1TG i 2TG

 

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment