Gajdek Jerzy

Szanowni Państwo !!!
Rozpatrując rozporządzeniu w sprawie „standardów technicznych” [1] naszemu koledze mgr inż. Jerzemu Gajdkowi w szczególności na sercu leży mi zagadnienie dokładności i metod pomiaru sytuacyjnego, co jest związane immamentnie z poprawą jakości i wiarygodnością danych.  Zagadnienie to było między innymi poruszane na spotkaniu GGK z geodetami powiatowymi w dniach 25-26 marca w Warszawie. Właśnie na tym spotkaniu prof. Paweł Hanus z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa zaprezentował dotychczasowe efekty pracy Zespołu, którego jest szefem. Proponując w [5-tabela-1] zawyżenie kryteriów dokładnościowych w za­kresie pomiarowych osnów sytuacyjnych (POS) na mPOS< 0,05 m i szcze­gółów terenowych I grupy dokładnościowej na mP< 0,05 m.
Nasz kolega zwraca uwagę, że stosowanie technologii GNSS ma jednak ograniczenia, co jest odnoto­wane w [ł-§ 8] oraz w zaleceniach technicznych GUGiK-u z 2013 roku. I te ograniczenia powodują, że technologia klasyczna pomiarów sytuacyjnych nigdy nie zostanie wyparta całkowicie przez technologię GNSS. Geodeci praktycy szacują, że pomiary klasyczne stanowić będą ok. 5 do 15% całości wykonywanych pomiarów. Tak więc geodeci uważający się za starannie wykształconych powinni umieć obsługiwać tradycyjny sprzęt geodezyjny, umieć liczyć wykonane pomiary funkcjonującymi na polskim rynku pro­gramami geodezyjnymi, łącznie z biegłą umiejętnością posługiwania się w obliczeniach metodą najmniejszych kwadratów (inaczej parametryczną, pośredniczącą). Opanowanie przedstawionych umiejętności spoczywa na nauczycielach zawodu, tak w technikach, jak i na uczelniach wyższych.
W artykułach [4] i [5], zwraca uwagę, 
że odnośnie nowo ustalonych (pomierzonych) współrzędnych punktów granicznych, na pod­stawie znowelizowanego prawa o EGiB, w zestawieniach współrzędnych tychże punktów powinien być odnotowany w kolumnie BPP rzeczywisty, indywidualny błąd średni o prawdopodobieństwie (poziomie ufności) P=0,68 z dopiskiem, jaką technologią był wyznaczony ten błąd tzn. GNSS lub MNK (metoda najmniejszych kwadratów). Odsyłam Państwa do całości artykułu zamieszczonego poniżej przez naszego kolegę geodetę Jerzego Gajdka:

 

  

Post scriptum PG 5_2019

Bardzo serdecznie dziękuję naszemu koledze mgr inż. Jerzemu Gajdkowi za cenne uwagi i spostrzeżenia dotyczące zmian i rozwoju “standardów technicznych”. Wszystkie materiały zostały opublikowane za jego zgodą.

 

 

 

 

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment