Po miesiącach nauki nadszedł upragniony dzień – koniec roku szkolnego. Po mszy świętej o 8.00 zgromadziliśmy się przed budynkiem szkoły. Wyjątkowymi Gośćmi naszego spotkania byli Pan Mieczysław Borowiec –dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Rzeszowie i Pan  Jerzy Cypryś -Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  Stypendyści otrzymali nagrody. Uczniowie z wyróżnionymi świadectwami i 100 % frekwencją także otrzymali upominki. Klasa pierwsza technikum – przyszli architekci i architekci krajobrazu, pod opieką Pani Barbary Jastrzębskiej, Pani Liliany Wroniak i Pani Krystyny Woźniak, przygotowała zabawny program artystyczny. Były nawiązania do zdobytej wiedzy, pomysły na kreatywne zadania i puenta, że po pracy należy się wypoczynek. 19 czerwca uczniowie otrzymali świadectwa. Upalny dzień przypominał wszystkim, że to początek WAKACJI.

  

Zakończenie roku, powitanie wakacji

 

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment