Jerzy Moskal
Jest mi niezmiernie miło przedstawić Państwu bardzo obszerne, ciekawe opracowanie dokonane przez naszego kolegę mgr inż. Mieczysława KUŹNIARA dotyczące scaleń gruntów w ujęciu historycznym na terenie Podkarpacia. Jak wielkie to ma znaczenie dla samych mieszkańców wsi, a także znaczenie gospodarcze nie trzeba na pewno nikogo o tym przekonywać. Zapraszam do ciekawej lektury.

Spis treści:

Spis treści:

Biografia autora

Prace scaleniowe gruntów na terenie województwa podkarpackiego

a) Urządzenia rolne lub urządzenia terenów rolnych

Scalenie gruntów jako reforma uwłaszczeniowa społeczeństwa

PODSUWOWANIE

Serdecznie dziękuję naszemu koledze mgr inż. Mieczysławowi KUŹNIAROWI za trud i poświęcenie w przybliżeniu problematyki przekształceń struktury przestrzennej w zakresie scalenia gruntów na terenie Podkarpacia. Jednocześnie pragnę życzyć dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Wszelkie uwagi w zakresie zmian struktury przestrzennej oraz scaleń na terenie Podkarpacia proszę kierować na podany adres e-mail autora opracowania artykułu:

 

mgr inż. Mieczysław KUŹNIAR
[email protected]

Opublikowano za wyłączną pisemną zgodą autora artykułu.

Zdjęcia autora terenów przed scaleniem

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment